Dotacje | Dotacje 2014-2020 | Zrealizowane projekty

Kąpielisko w Nowych Siołkowicach

BENEFICJENT: Gmina Popielów

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.popielow.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300000.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Nowe Siołkowice

GMINA: Popielów

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu powstał kompleks przystani wodnej obejmujący plażę, chodnik i tereny zielone przy zbiorniku wodnym w Nowych Siołkowicach

left
right
right