Grupa rybacka

Władze i organy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie tworzą następujące organy:

 • Walne Zebranie Członków –  tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia
 • Zarząd – tworzy Prezes, Wiceprezes oraz do 2 Członków Zarządu
 • Komisja rewizyjna –  tworzy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i jeden Członek
 • Rada-  w tym Przewodniczący (liczba członków zgodnie ze Statutem)

Zarząd

Jakub Roszuk – Prezes Zarządu 

Jakub to niestrudzony promotor karpia. Grupa Rybacka „Opolszczyzna” to jego pomysł. Stworzył ją w 2009 roku zarażając swoją ideą szerokie grono ludzi związanych z rybami i rybactwem. Nic dziwnego, bo Jakub zna się na rybach jak mało kto. Urodził się w gospodarstwie rybackim, jego ojciec był rybakiem, a dziadek robił więcierze do połowu ryb. Zaraz po podstawówce mały Kuba poszedł do technikum rybackiego – ukończył Zespół Szkół w Sierakowie. Potem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku rybactwo śródlądowe. Od 2004 roku pracuje w Okręg PZW Opole, jest Dyrektorem Biura. Z jego zdaniem liczą się Grube Ryby w różnych urzędach, bo jest bardzo kompetentny w swojej dziedzinie. Angażuje się we wszelkie działania na rzecz branży rybackiej, ochrony przyrody i zarybiania. Do tego pływa jak ryba – dosłownie. Uprawia triathlon, szlifuje wyniki i odnosi w nim coraz większe sukcesy. Dzięki temu ma czas dla swoich ukochanych dzieci. Ma wtedy rzadką umiejętność. Potrafi nie odbierać telefonu

Katarzyna Szewczyk – Wiceprezes Zarządu 

Kasia jest z wykształcenia inżynierem produkcji i samorządowcem. Jak ryba w wodzie czuje się w sprawach małych ojczyzn. Problemy Gmin i ich potrzeby zna jak mało kto. Wie z jakimi problemami wiąże się funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. To bardzo ważny wkład w działania Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, bo Gminy stanowią jeden z fundamentów jej funkcjonowania. Do Stowarzyszenia należy 11 samorządów, na terenie których prowadzona jest hodowla ryb – głownie karpia i pstrąga. Kasia ma zawsze uśmiech na twarzy dzięki swoim dzieciom, które kocha oraz pasjom, które uwielbia: bieganiu, górskim wędrówkom i rekreacji.

Marek Adamus – Członek Zarządu

Marek Adamus jest ichtiologiem niezwykle zasłużonym dla sektora rybackiego i hodowli karpia na Opolszczyźnie. Ukończył technikum rybackie w Sierakowie, a potem studiował ekonomię i biologię we Wrocławiu. Przez wiele lat był Dyrektorem PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin. O hodowli karpia i innych ryb słodkowodnych wie wszystko. Gdyby lubił mówić, to o rybach mógłby opowiadać godzinami. Wyznaje jednak zasadę, że milczenie jest złotem. Przydaje się mu to podczas wędkowania, które jest jego pasją. Zna niebezpieczeństwa jakie czyhają w trzcinach i głębinach. Wie, że pod powierzchnią z pozoru spokojnych stawów, jezior i rzek toczy się ciągła walka o przetrwanie. Uwielbia ryby i pływanie.

Zarząd pełni funkcje zarządcze, w tym:

 • reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz
 • kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia
 • zwołuje Walne Zabranie Członków
 • ustala wysokość składek członkowskich
 • opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju
 • powołuje i odwołuje dyrektora Biura Stowarzyszenia, ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Biura
 • ustala regulamin Biura Stowarzyszenia

Komisja rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wiesław Plewa – Przewodniczący

Krzysztof Pawliszyn

Rafał Kotlarz 

Komisja rewizyjna  pełni funkcje kontrolne i odpowiada za:

 • przeprowadzanie kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia
 • dokonywanie wyboru podmiotu przeprowadzającego kontrolę sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
 • występowanie do walnego zebrania o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tytułu złożonego sprawozdania

Rada

Skład Rady decyzyjnej:

1.  Bartłomiej Kostrzewa – Przewodniczący 

2.  Magdalena Wojciechowska – Sekretarz

3.  Michał Kosterkiewicz

4.  Marcin Bartoń 

5.  Irena Michno

6.  Krzysztof Suchecki

7.  Zbigniew Borek

8.  Joanna Ptaszek

9. Magdalena Kotlarz

10. Aleksander Juszczyk

11. Agata Kruszelnicka

12. Dariusz Struski

13. Aleksandra Żalik

14. Marek Korniak

Rada  pełni funkcje decyzyjne. Odpowiada za wybór operacji do dofinansowania zgodnych z LSR i według zatwierdzonych kryteriów wyboru operacji oraz rozpatruje protesty związane z wyborem operacji. Decyzje tego organu są ostateczne i Zarząd RLGD nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji. W składzie Rady zasiadają przedstawiciele trzech sektorów: rybackiego, publicznego i społecznego.