Członkowie grupy | Sektor gospodarczy

Bajka Hotel & Resort
Bistro Finezja
Hurtowania BESTER – Łukasz Bloch
KOI CENTRUM Łukasz Gładki
Przetwórnia Fair Fish sp. z o.o.
Restauracja na wyspie
Restauracja Rybna Turawa
Smażalnia ryb Sola