Aktualności

Kolejne spotkanie Zespołu

Data publikacji: 27 czerwca 2024  Drukuj 

Kolejne ważne branżowe rozmowy!

W dniu 25 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej.

Tym razem głównym tematem spotkania były sprawy weterynaryjne. Omówiono tutaj kwestie dotyczące transportu ryb, projektu ustawy o zdrowiu zwierząt, przepisy dotyczące uboju ryb. Ważnym punktem spotkania był problem importu karpia z Ukrainy.

Powrócono także do tematu użytkowników rybackich. Przewodniczący Zespołu Jakub Roszuk zreferował spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Wód Polskich.

Dokonano podsumowania wdrażania unijnych środków – zarówno z perspektywy 2014-2020 – Rybactwo i Morze, jak i bieżącej – Fundusze dla Rybactwa.

Dyskusja dotyczyła także spraw organizacyjnych Zespołu, a także planów na dalsze problemy, którymi Zespół ma się zająć. Zaplanowano spotkania w KOWR (dot. dzierżaw oraz Funduszu Promocji Ryb) oraz w Ministerstwie Środowiska i Klimatu (dot. przede wszystkim problemu rybożernych gatunków zwierząt)

W spotkaniu, oprócz członków Zespołu, uczestniczyli:
Wiceprezes ARiMR Tomasz Nawrocki
Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali zastępcy dyrektora w składzie: Adam Sudyk i Piotr Dąbrowski
Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski
Dyrektor Dep. Bezpieczeństwa Żywności Wojciech Wojtyra.


W razie pytań odnośnie szczegółów spotkania prosimy o kontakt z przedstawicielami instytucji/organizacji, którzy zasiadają w Zespole.

Tagi

left
right
right