Data publikacji: 19 września 2023

Dokumenty Grupy

STATUT

Podstawowy dokument określający działalność naszego Stowarzyszenia.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Dokument określający kierunki rozwoju naszego obszaru, finansowane z Unijnego Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

left
right
right