Dotacje   |   Operacje własne

Operacja własna nr OW/1/2018 – brak zgłoszeń

Data publikacji: 31 października 2018  Drukuj 

W związku z umieszczeniem w dniu 25.09.2018 roku na stronie internetowej  RLGD “Opolszczyzna”  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach zakresu tematycznego operacji: Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 24.10.2018 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej RLGD “Opolszczyzna”, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady  RLGD “Opolszczyzna”.


				

		

Tagi

left
right
right