Dotacje   |   Operacje własne

Operacja własna nr OW/2/2023 – brak zgłoszeń

Data publikacji: 21 lipca 2023  Drukuj 

 W związku z umieszczeniem w dniu 20 czerwca 2023 roku na stronie internetowej  Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  “Opolszczyzna”  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej pt. “Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 2023”, w ramach zakresu tematycznego 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 20.07.2023 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji. W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej RLGD “Opolszczyzna”, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, przekazany zostanie do oceny Rady  RLGD “Opolszczyzna”.


				

		

Tagi

left
right
right