Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Produkcja filmów promujących obszar Grupy Rybackiej “Opolszczyzna”

 Drukuj 

BENEFICJENT: Grupa Rybacka "Opolszczyzna"

TYTUŁ PROJEKTU: Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50000.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ:

GMINA:

ZAKRES PROJEKTU: Projekt zrealizowano w ramach operacji własnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna". W ramach projektu wyprodukowano 1 film promocyjny podsumowujący 10lat działalności Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” pt. „Ale się porybiło…”. W filmie zostały zaprezentowane również obszary wodne poszczególnych Gmin, obiekty związane z tradycją i kulturą rybacką oraz zrealizowane na tym terenie projekty, które otrzymały dofinansowanie za pośrednictwem Grupy Rybackiej "Opolszczyzna". Zakres projektu obejmował również produkcję 11 krótszych filmów promocyjnych nt. każdej z Gmin objętych Lokalna Strategią Rozwoju. Filmy te prezentują przede wszystkim obszary wodne danej gminy i zrealizowane na tym terenie projekty unijne, które otrzymały dofinansowanie za naszym pośrednictwem. Wszystkie filmy są dostępne na stronie internetowej oraz kanale YouTube Grupy Rybackiej "Opolszczyzna".

Tagi

left
right
right