Dotacje | Dotacje 2014-2020 | Zrealizowane projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do magazynów ryb

BENEFICJENT: Krzysztof Pawliszyn

STRONA WWW BENEFICJENTA:

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa obiektu służącego gospodarce rybackiej, tj. dogi dojazdowej do magazynów ryb zlokalizowanych w miejscowości Miejsce

KWOTA DOFINANSOWANIA: 322688.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Miejsce

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Przebudowa drogi dojazdowej do magazynów ryb zlokalizowanych w miejscowości Miejsce (Gmina Pokój)

left
right
right