Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Remont stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach na terenie Gminy Tułowice

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Tułowice

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.tulowice.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD "Opolszczyzna" poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300000.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Goszczowice, Skarbiszowice

GMINA: Tułowice

ZAKRES PROJEKTU: W przypadku obu stawów wykonano roboty ziemne na stawach (m.in. odmulenie), a także uporządkowano brzegi i zabezpieczono skarpy zbiorników. Przy stawie w Goszczowicach postawiono dodatkowo małą infrastrukturę turystyczną w postaci kładki nad stawem. Celem prowadzonych działań była rewitalizacja stawów i terenów bezpośrednio do nich przylegających.

Tagi

left
right
right