Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie Lewina Brzeskiego

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Lewin Brzeski

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.lewin-brzeski.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski

KWOTA DOFINANSOWANIA: 69151.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Lewin Brzeski

GMINA: Lewin Brzeski

ZAKRES PROJEKTU: Projekt dotyczył rewitalizacji dwóch terenów: 1. Obszaru starorzecza rzeki Nysa Kłodzka znajdującego się na terenie parku miejskiego w Lewinie Brzeskim. Obszar wchodzi w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Lewin Brzeski”. W celu zachowania cennych walorów przyrodniczych tego miejsca, a także uregulowania uchu turystycznego w tym miejscu wykonano następujące prace: wykoszenie skarp, usunięcie wiatrołomów i samosiewów, nasadzenie nowych drzew i krzewów, naprawa i zabezpieczenie przed istniejącej zniszczeniem wieży widokowej, ławek, stołów, pomostów. 2.Obszaru w okolicy kąpieliska w Lewinie Brzeskim - wykoszenie porostów, uzupełnienie warstwy piasku na brzegach.

Tagi

left
right
right