Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rozkładane lodowisko w Lewinie Brzeskim

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Lewin Brzeski

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.lewin-brzeski.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300000.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Lewin Brzeski

GMINA: Lewin Brzeski

ZAKRES PROJEKTU: W ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze, roboty montażowe oraz roboty przywróceniowe. W ramach robót montażowych zostało zakupione i zamontowane lodowisko, zakupiono maszynę do pielęgnacji lodu oraz 50 par łyżew. Na bandach lodowiska umieszczone są tablice z wizerunkami ryb.

Tagi

left
right
right