Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Stacja transformatorowa na obiektach stawowych

 Drukuj 

BENEFICJENT: Krzysztof Pawliszyn

TYTUŁ PROJEKTU: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu, niezbędnych do dalszego rozwoju łańcucha dostaw na etapie produkcji i obrotu produktami sektora rybołówstwa

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77312.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Miejsce

GMINA: Świerczów

ZAKRES PROJEKTU: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu (Gmina Świerczów)

Tagi

left
right
right