Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawu w Radawiu i Zębowicach

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Zębowice

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.zebowice.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawu w Radawiu i Zębowicach

KWOTA DOFINANSOWANIA: 84183.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Radawie i Zębowice

GMINA: Zębowice

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu utworzone dwa miejsca rekreacji i wypoczynku wokół gminnych stawów: 1. Zębowice: przy stawie w Zębowicach postawiono wiatę drewnianą na terenie utwardzonym kostką, dwie ławki, kosze na śmieci, 4 tablice informacyjno - edukacyjne nt. ryb oraz wykonano miejsce na palenisko na ognisko. 2. Radawie: przy stawie postawiono wiatę drewnianą na utwardzonym terenie.

Tagi

left
right
right