Aktualności

Dzień Edukacji Rybackiej w Sierakowie

Data publikacji: 18 października 2023  Drukuj 

Szczególną oprawę i kontekst miał Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sierakowie. Oprócz obchodów Święta Patrona, M. Siły- Nowickiego, odbyło się także posiedzenie Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Zorganizowano je w oddanym niedawno do użytku Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód. Szczególny nacisk kładziono właśnie na wsparcie edukacji w zawodzie ichtiologa i promowaniu tego zawodu.

Szkoła w Sierakowie jest bowiem jedyną placówką w Polsce kształcącą specjalistów w tych dziedzinach. A brak fachowców w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką wodą i hodowlą ryb jest dojmujący i rodzi poważne problemy.
Jedyne w Polsce Technikum Rybactwa Śródlądowego otrzymało właśnie duże wsparcie. Zatwierdzono “Porozumienie o współpracy na rzecz przygotowania programu edukacyjno- promocyjnego w zakresie rybactwa” pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym – ZUT i Zespołem Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie. Jego celem jest wsparcie bazy dydaktycznej i lokalowej, wsparcie zajęć praktycznych oraz pozyskiwanie inwestycji na sprzęt.


To kolejny krok zmierzający do rozwoju szkolnictwa w tej dziedzinie. Jest to jeden z priorytetów postulowanych przez Zespół. Te starania już przynoszą skutek. 𝗪 𝘁𝘆𝗺 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝗲𝗱𝘂𝗸𝗮𝗰𝗷𝗲̨ 𝘄 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗸𝘂𝗺 𝗥𝘆𝗯𝗮𝗰𝘁𝘄𝗮 𝗦́𝗿𝗼́𝗱𝗹𝗮̨𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗷𝗲̨ł𝗼 𝟮𝟰 𝘂𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼́𝘄. 𝗗𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼́𝘄𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘄 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝘂𝗯𝗶𝗲𝗴ł𝘆𝗺 𝗻𝗮𝘂𝗸𝗲̨ 𝘄 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗸𝘂𝗺 𝘇𝗮𝗰𝘇𝗲̨ł𝗼 𝟭𝟲 𝗼𝘀𝗼́𝗯, 𝗮 𝗱𝘄𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗯𝘆ł𝗼 𝘇𝗮𝗹𝗲𝗱𝘄𝗶𝗲 𝟱 𝗰𝗵𝗲̨𝘁𝗻𝘆𝗰𝗵. Widać więc wyraźny progres, ale jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Brak wykwalifikowanych kadr widać było najbardziej w trakcie katastrofy ekologicznej na Odrze.

Przewodniczący Zespołu poinformował o rozmowach z Departamentem Pomocy Technicznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i chęci włączenia się przez departament w promowanie zawodu ichtiologa w ramach kampanii promocyjnych. Dodatkowo przekazał, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje objęcie szkoły swoim patronatem, wymaga to jednak dłuższego procesu uzgodnień zarówno z władzami szkoły oraz branżą rybacką.
Oczywiście nie był to jedyny temat. Zespół kontynuuje rozmowy z Wodami Polskimi na rzecz uznania stawów jako małej retencji. Stawy zostały już są traktowane jako mała retencja, a Wody Polskie oczekują od branży konkretnych propozycji związanych ze wsparciem dla hodowców karpia.
Zespół wystąpił także z wnioskiem do Departamentu Rybołówstwa w MRiRW o podjęcie dalszych działań związanych z ogłaszaniem przez Wody Polskie przetargów na użytkowanie obwodów rybackich i zintensyfikowanie prac na rzecz poprawy racjonalnej gospodarki rybackiej.


Obradom przewodniczył Przewodniczący Zespołu Jakub Roszuk.

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli:
prof. dr hab. inż. Dorota Fopp – Bayat, Kierownik Katedra Ichtiologii i Akwakultury WBZ UWM Olsztyn
Hanna Paradowska, Prezeska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta
dr hab. inż.Agata Witczak, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT
Beata Olejarz, Prezes Zarządu Głównego Polski Związek Wędkarski – PZW.org.pl
Jerzy Czyżak z Polskie Towarzystwo Rybackie
Tomasz Horbacz, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Witold Maciołek, Gmina Sieraków
Dariusz Świerczyński, Naczelnik Wydziału Rybactwa Wielkopolski Oddział Regionalny ARIMR
Paweł Wielgosz, Prezes Organizacji Producentów Polski Karp Sp. z o.o.
Sylwester Włoch, Z-ca Dyrektora Departamentu Rybactwa Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
Jacek Zywert, Dyrektor Zespół Szkół w Sierakowie

Tagi

left
right
right