Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Gmina Lasowice Wielkie

Data publikacji: 11 stycznia 2024  Drukuj 

Powierzchnia gminy Lasowice Wielkie wynosi 21.040 ha (211 km2), z czego lasy zajmują 12.799 ha, użytki rolne 7569 ha. Przez jej teren przepływa rzeki prawobrzeżnego dorzecza środkowej Odry: Bogacica, Budkowiczanka i Stobrawa.

Administracyjnie podzielona jest na 13 sołectw: Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia.

Zajmujące ponad 60% terenu gminy użytki leśne w większości objęte są granicami obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, pośród którego znajdują się rezerwaty przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, częściowo podtorfione Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne w Tułach i w Chudobie oraz pojedyncze drzewa uznane za pomniki przyrody.

Spośród zabytków znajdujących się na terenie gminy do najcenniejszych, godnych polecenia do zwiedzania bądź obejrzenia, nalezą: kościoły katolickie – drewniane w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni oraz murowane w Chudobie i Tułach, kościół ewangelicki w Lasowicach Wielkich i kaplica ewangelicka w Lasowiach Małych, młyn w Tułach. Wszystkie kościoły drewniane znajdują się na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

Tagi

left
right
right