Członkowie grupy   |   Partnerzy   |   Sektor publiczny

Gmina Popielów

Data publikacji: 31 sierpnia 2023  Drukuj 

Popielów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład Powiatu Opolskiego, położoną na jego północno-zachodnim skraju. Graniczy od południowego-wschodu z gminą Dobrzeń Wielki, z gminami powiatu brzeskiego: od południa z Lewinem Brzeskim, od zachodu ze Skarbimierzem, od północnego zachodu z Lubszą, gminami powiatu namysłowskiego: od północy ze Świerczowem i od północnego wschodu z Pokojem.

Gmina  Popielow należy do gmin rolniczych, na terenie gminy funkcjonuje ponad tysiąc gospodarstwa rolnych , z czego 132 gospodarstwa mają powierzchnię większą niż 10 ha.  Na użytki rolne gminy o obszarze 8 007 ha,  składają się: grunty orne 5.129 ha,  łąki 2.330 ha, pastwiska   207 ha i inne.

Rolniczy charakter gminy oraz położenie na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  – prawie 70% powierzchni gminy to obszar parku –  spowodowały, że celem strategicznym rozwoju gminy stała się turystka i rekreacja.

Atuty Gminy:

  • Przepiękne malownicze tereny, położone wśród lasów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Odry.
  • Bogate środowisko leśne, liczne oczka, cieki wodne i zadrzewienia śródpolne,
  • Ciekawe i unikatowe w skali kraju okazy fauny i flory, objęte ochroną
  • Doskonałe warunki do wypoczynku – dobra baza gastronomiczna i noclegowa, możliwość wypożyczenia rowerów, jazdy konnej, przejażdżki bryczką, wędkowania, grzybobrania.
  • Dobra infrastruktura techniczna

Tagi

left
right
right