Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Gmina Zębowice

Data publikacji: 15 września 2023  Drukuj 

Gmina Zębowice to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Gmina Zębowice ma 3 458 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,8% powierzchni powiatu.

Gmina Zębowice jedyna w województwie opolskim, której teren można porównać z „Cudem Natury”. Malownicze tereny Gminy są położone wśród łąk i lasów, które zajmują ponad 61 % jej powierzchni. Lasy wchodzą w skład kompleksów leśnych, objętych ochroną w postaci obszaru chronionego „Lasy Stobrawsko -Turawskie”. Gmina ubogacona jest pięknymi zabytkami i pomnikami przyrody. Ta niecodzienna natura, klimat, życzliwość mieszkańców przyciąga do siebie wielu turystów. Każdy, kto odwiedza Gminę znajduje coś wyjątkowego dla siebie.

Obszar Gminy wpisany jest w ukształtowanie krajobrazu w granicach Gmin: Lasowice Wielkie – od strony północnej, Olesna – od strony północno-wschodniej, Dobrodzienia – od strony wschodniej, Ozimka – od strony południowej i Turawy – od strony zachodniej.

Niewielka liczba zameldowanych osób, a jest ich tylko 3492 sprawia, że przestrzeń i swoboda poprawia samopoczucie i pozwala nabrać sił do intensywnej pracy. W stolicy Gminy jakim jest sołectwo Zębowice mieszkają 1324 osoby. Pozostała ludność zamieszkuje w pozostałych ośmiu sołectwach, którą obrazuje poniższa tabela. Powierzchnia Gminy to obszar 96 km.2

SOŁECTWOLiczba ludności na dzień 31.12.2013 r.Liczba ludności na dzień 30.06.2020 r.
Kadłub Wolny501479
Knieja269252
Łąka140
Osiecko9885
Poczołków138135
Prusków122113
Radawie i Kosice1057856
Siedliska119108
Zębowice13801324

Zróżnicowany teren Gminy, wielokulturowość, współpraca i zrozumienie oraz w oparciu o ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz.141 ze zm.) i dzięki wpisowi do rejestru prowadzonego przez MSWiA, na terenie Gminy Zębowice używa się nazw dwujęzycznych a język niemiecki jest urzędowym językiem pomocniczym.

Tagi

left
right
right