Koszty bieżące 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2017  Drukuj 

W dniu 17 stycznia 2017 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810002/16 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2016. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 256.130,02 zł. 

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2016 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

W ramach otrzymanej pomocy zrealizowaliśmy m.in.:

– spotkania informacyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju,

– Jesienną Konferencję Rybacką w Graczach,

– 6. Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego,

– Szkolenie dla pracowników biura RLGD z ochrony danych osobowych. 

Po rozliczeniu wniosku o płatność, wypłacono pomoc w wysokości 255.319,56 zł, co stanowiło 95% kosztów kwaflikowalnych (łącznie: 268.757,43 zł).

Zestawienie rzeczowo-finansowe, po rozliczonym wniosku o płatność. 

Tagi

left
right
right