Koszty bieżące i aktywizacja 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 17 stycznia 2017 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810003/17/18 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2018. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 284.476,00 zł. 

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2018 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

– szkolenia dla członków Rady, pracowników biura i Zarządu dot. dokumentów programowych, Lokalnej Strategii Rozwoju,

– szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, 

– szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dot. rekompensat wodno-środowiskowych w ramach PO “Rybactwo i Morze”

– szkolenie dla pracowników i Zarządu z programu Excel, 

– szkolenie dla pracowników i Zarządu z udzielania pierwszej pomocy, 

– szkolenie okresowe BHP dla pracowników Biura, 

– Jesienną Konferencję Rybacką,

– folder promocyjny. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy. 

Tagi

left
right
right