Koszty bieżące i aktywizacja 2021

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 9 grudnia 2020r.  podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810001/20 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2021. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 294 000,00 zł.

Umowę zmieniono aneksami. Ostatnim aneksem z dn. 14.06.2022 r. zmieniono zakres zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym  oraz kwotę dofinasowania (na kwotę 288.000,- zł.) 

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2021 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

W ramach otrzymanej pomocy dofinansowano m.in.:

– Koszty funkcjonowania biura RLGD Opolszczyzna 

– Koszty zatrudnienia pracowników,

– Koszty szkoleń dla pracowników i członków Zarządu RLGD Opolszczyzna,

– udział przedstawicieli Opolszczyzny w XXVI Krajowej Konferencji Hodowców Karpia (zamiast planowanej wcześniej organizacji Jesiennej konferencji rybackiej),

– Udział w różnorodnych imprezach, podczas których będzie możliwość promocji lokalnych ryb i całego obszaru

Zestawienie rzeczowo – finansowe na 2021 rok  – po zmianie – aneks z 14.06.2022 

Tagi

left
right
right