Koszty bieżące i aktywizacja 2022

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 17 grudnia 2021 r. podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810001/21 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2022. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 304.000,00 zł. 

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2022 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

– bieżące funkcjonowanie Biura RLGD (w tym współpraca z osobami/firmami zewnętrznymi na usługi doradztwa prawnego, pomocy informatycznej, obsługi księgowej, ochrony danych osobowych, itp.),

– koszty wynagrodzenia pracowników,

– szkolenie dla członków stowarzyszenia z udzielania pierwszej pomocy nad wodą,

– pokrycie kosztów uczestnictwa członków stowarzyszenia w Krajowej Konferencji Hodowców Karpia,

– pokrycie kosztów całorocznej prenumeraty czasopisma “Przegląd Rybacki” dla członków stowarzyszenia 

– stoiska promujące opolskie ryby oraz PO Rybactwo i Morze na terenie woj. opolskiego.

– spotkania informacyjne nt. wdrażania LSR i planów na przyszłość. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy.

Tagi

left
right
right