Data publikacji: 23 czerwca 2023

Koszty bieżące i aktywizacja 2023

W dniu 22 czerwca 2023 r. podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810001/22/23 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2023. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 60.631,00 zł. 

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2023 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 Jest to ostatnia umowa na koszty bieżące, którą podpisaliśmy w okresie finansowania z PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. W ramach operacji sfinansowano pensję pracowników biura za okres styczeń-maj 2023 r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy.

Tagi

left
right
right