Aktualności

Nowy Zarząd PTR

Data publikacji: 19 lutego 2024  Drukuj 

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Zjeździe Delegatów Polskie Towarzystwo Rybackie. Na spotkaniu powołano między innym Zarząd PTR na kolejne lata kadencji.

Na czele stanął Jerzy Czyżak od lat związany z rybołówstwem śródlądowym. W składzie Zarządu nie zabrakło reprezentacji Opolszczyzny! Magdalena Wojciechowska oraz Jakub Roszuk będą zasiadać przez kolejne lata w zarządzie PTR.

Całemu nowemu Zarządowi życzymy powodzenia i deklarujemy chęć współpracy!

Jednocześnie dziękujemy poprzednikom, na czele z Andrzejem Lirskim za ostanie lata działalności!

Zdjęcia: Tadeusz Andrzejewski


Polskie Towarzystwo Rybackiej jest zrzeszaniem hodowców i producentów ryb śródlądowych oraz innych osób zainteresowanych rozwojem tego sektora.

Celem Towarzystwa jest:

  • tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju rybactwa śródlądowego i reprezentowania jego interesów;
  • inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do doskonalenia postępu technicznego, metod hodowli produkcji ryb, obrotu ryb, profilaktyki i zwalczania chorób ryb oraz doskonalenie prawa rybackiego;
  • przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środowiska wodnego, wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty, zjednywanie zwolenników zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska;
  • ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej.

Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Rybackim

https://ptryb.pl/

 

Tagi

left
right
right