Partnerzy

Polskie Towarzystwo Rybackie

Data publikacji: 19 lutego 2024  Drukuj 

Polskie Towarzystwo Rybackiej jest zrzeszaniem hodowców i producentów ryb śródlądowych oraz innych osób zainteresowanych rozwojem tego sektora.

Celem Towarzystwa jest:

  • tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju rybactwa śródlądowego i reprezentowania jego interesów;
  • inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do doskonalenia postępu technicznego, metod hodowli produkcji ryb, obrotu ryb, profilaktyki i zwalczania chorób ryb oraz doskonalenie prawa rybackiego;
  • przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środowiska wodnego, wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty, zjednywanie zwolenników zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska;
  • ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej.

Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Rybackim

https://ptryb.pl/

left
right
right