Projekt współpracy – Czas na Rybę

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 19 września 2019 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00002-6523.3-SW0800002/18, na współfinansowanie operacji pt. “Czas na Rybę!”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Łączna kwota projektu realizowanego przez RLGD “Opolszczyzna” opiewa na 153 958,43 zł (dofinansowanie 95%) i obejmuje zadania:

  1. Spotkanie inaugurujące projekt połączone z promocją produktów lokalnych

Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2018r. na terenie Łowiska na Wyspie pod Biskupią Kopą w Pokrzywnej (teren LGD Nyskiego Księstwa Jezior i Gór) i wzięło w nim udział łącznie 40 osób – członków i pracowników biur zarówno RLGD „Opolszczyzna” oraz LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Spotkanie miało charakter spotkania rekreacyjno – promocyjnego, podczas którego  obie grupy działania przedstawiły krótko swoją dzielność oraz zadania planowane do realizacji wspólnego projektu „Czas na rybę”. Spotkanie takie, tj. o charakterze nieformalnym było doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania i poznania się członków obu stowarzyszeń. Podczas spotkania podano posiłek złożony z lokalnych ryb hodowanych na terenie LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór, a każdy z uczestników spotkania otrzymał piernik oraz  miód wytwarzany przez lokalnych producentów z terenu LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

  • Szkolenia z zakresu przygotowywania potraw z ryb dla uczniów szkół gastronomicznych

Szkolenia przeznaczone były dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa opolskiego. Miały one charakter jednodniowych warsztatów (szkolenia odbywały się w odpowiednio do tego przystosowanych salach na terenie danej szkoły), podczas których uczestnicy w sposób praktyczny – pod okiem wykwalifikowanego szefa kuchni p. Kamila Klekowskiego – przyrządzali potrawy z opolskiego karpia i pstrąga. Podczas każdego ze szkoleń podkreślano, że ryby pochodzą z opolskich hodowli. Gotowanie miało charakter rywalizacji – 3 osoby z najlepszej drużyny podczas każdego z 6 szkoleń otrzymywały w nagrodę: zestaw noży na listwie, natomiast pozostali uczestnicy – nóż  do filetowania ryby. Każdy z uczestników otrzymał również na zakończenie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.  

 Szkolenia odbyły się w następujących dniach:

– 17 maja 2018r. – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Kluczborku – 20 uczestników

– 22 maja 2018r. – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Gorzowie Śląskim – 20 uczestników

– 29 maja 2018r. – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Opolu – 20 uczestników

– 05 czerwca 2018r. – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Kędzierzynie  – Koźlu  – 20 uczestników

– 13 września 2018. – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Namysłowie  – 20 uczestników

–  19 września 2018 – uczniowie ze szkoły gastronomicznej w Strzelcach Opolskich – 20 uczestników

Razem: 120 uczestników

  • Szkolenia z zakresu przygotowywania potraw z ryb dla opolskich restauratorów – zakres podstawowy

Szkolenia przeznaczone były dla pracowników i  właścicieli małych punktów gastronomicznych, barów, bistro smażalni, agroturystyk itp. z terenu województwa opolskiego. Miały one charakter jednodniowych warsztatów, podczas których uczestnicy w sposób praktyczny – pod okiem wykwalifikowanego szefa kuchni p. Kamila Klekowskiego – przyrządzali potrawy z opolskiego karpia i pstrąga. Podczas każdego ze szkoleń podkreślano, że ryby pochodzą z opolskich hodowli. Program szkolenia obejmował m.in. podstawy filetowania, podstawowe formy przyrządzania, zasady serwowania ryby.  Szkolenia odbywały się w odpowiednio do tego przystosowanych salach na terenie szkół gastronomicznych – w przypadku dwóch szkół gastronomicznych (w Kluczborku oraz w Opolu) niezbędne okazało się poniesienie kosztów związanych z wynajmem i udostepnieniem sali dla uczestników z zewnątrz. Pozostałe szkoły (Kędzierzyn-Koźle oraz Strzelce Opolskie) użyczyły salę bezpłatnie. Każdy z uczestników (z wyjątkiem 5 osób dodatkowych na ostatnim szkoleniu) otrzymał w ramach szkolenia fartuch kuchenny  (z odpowiednim oznaczeniem promocyjnym RLGD, UE oraz PO Rybactwo i Morze)  oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia odbyły się w następujących dniach:

– 13 czerwca 2018r.  –  szkolenie w szkole gastronomicznej w Kluczborku –  11 uczestników

– 02 lipca 2018r.  – szkolenie w szkole gastronomicznej w Kluczborku –  12 uczestników   

– 11 lipca 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Strzelcach Opolskich –   12  uczestników

– 18 lipca 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Opolu  –  12  uczestników

– 12 września 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Kędzierzynie – Koźlu –  18  uczestników

Razem:   65  uczestników.

Pierwotnie planowano przeszkolić maksymalnie 60 osób, jednak ze względu na dużą popularność szkolenia, przy ostatniej edycji, zdecydowano się przyjąć wszystkich zainteresowanych, uzgadniając z nimi, iż nie otrzymają fartuchów na szkoleniu. Ustalono także z prowadzącym, iż koszt przeprowadzenia szkolenia pozostanie na niezmienionym poziomie, mimo większej liczby osób.

  • Szkolenia z zakresu przygotowywania potraw z ryb dla opolskich restauratorów – zakres rozszerzony

Szkolenia przeznaczone były dla pracowników i  właścicieli restauracji, szefów kuchni, obsługi a`la carte  itp. z terenu województwa opolskiego. Miały one charakter jednodniowych warsztatów, podczas których uczestnicy w sposób praktyczny – pod okiem wykwalifikowanego szefa kuchni i trenera kulinarnego  p. Adriana Feliksa (firma: Spoon Adrian Feliks) – przyrządzali potrawy z opolskiego karpia i pstrąga. Podczas każdego ze szkoleń podkreślano, że ryby pochodzą z opolskich hodowli. Program szkolenia obejmował m.in. przygotowanie ok. 5 potraw w nowej, nie spotykanej często odsłonie.  Szkolenia odbywały się w odpowiednio do tego przystosowanych salach na terenie szkół gastronomicznych – w przypadku dwóch ze  szkół gastronomicznych (w Kluczborku i w Opolu) niezbędne okazało się poniesienie kosztów związanych z wynajmem i udostepnieniem sali dla uczestników z zewnątrz. Każdy z uczestników otrzymał w ramach szkolenia fartuch kuchenny  (z odpowiednim oznaczeniem promocyjnym RLGD, UE oraz PO Rybactwo i Morze)  oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia odbyły się w następujących dniach:

– 18 czerwca 2018r.  –  szkolenie w szkole gastronomicznej w Opolu –  9  uczestników

– 09 lipca 2018r.  – szkolenie w szkole gastronomicznej w Kluczborku –   13   uczestników

– 16 lipca 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Strzelcach Opolskich –  11  uczestników

– 10 września 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Opolu  –  14  uczestników

– 22 września 2018r. – szkolenie w szkole gastronomicznej w Kędzierzynie – Koźlu –   13  uczestników

Razem:   60 uczestników

  • Pokazy i konkurs kulinarny podczas Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego

VIII Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego odbyło się na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie w dniach 6-7 października 2018r. Jest to już cykliczna impreza plenerowa, promując opolskie rybactwo organizowana przez RLGD „Opolszczyzna”. 

W tym roku, w ramach projektu „Czas na rybę”  zorganizowano profesjonalny konkurs dla restauratorów z zakresu przygotowania potrawy z karpia.  Pięć dwuosobowych drużyn, na specjalnie do tego przygotowanych, mobilnych stanowiskach kuchennych  przygotowywało na żywo swoje potrawy. Zdecydowana większość osób biorących udział w konkursie brała wcześniej udział w szkoleniach gastronomicznych zorganizowanych przez RLGD.  Potrawy oceniane były również przez profesjonalne, 10-osobowe jury, którego przewodniczącym był Marcin Soból – Prezes Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. W ramach projektu „Czas na rybę”, dla laureatów 3 pierwszy miejsc (6 osób) ufundowano nagrody – dla drużyny, która zajęła I miejsce – ośmioelementowy zestaw  noży wraz z torbą praz młynek do pieprzu i soli, dla drużyny, która zajęła II miejsce – sześcioelementowy zestaw noży wraz z torbą oraz młynek do pieprzu i soli (w mniejszym rozmiarze) oraz dla drużyny, która zajęła III miejsce – dziewięcioelementowy zestaw noży oraz nóż do siekania ziół.   Dla drużyn z IV i V miejsce zakupiono torby na noże.

W ramach imprezy zorganizowano również pokaz kulinarny wraz z degustacją p. Adriana Felikasa (znanego ze szkoleń gastronomicznych w zakresie rozszerzonym), który przygotował dla uczestników imprezy ponad 500 porcji dwóch potraw, w których składnikiem był karp.  Podczas pokazu kulinarnego Adrian Feliks zaprosił do wspólnego gotowania uczestników szkoleń gastronomicznych.

Kolejną atrakcją Święta Karpia była możliwość zaczerpnięcia porad nt. zdrowego jedzenia (w tym ryb) dietetyka, który dodatkowo podczas jednego dnia święta zorganizował warsztaty kulinarne dla dzieci. Zarówno warsztaty, jak i  konsultacje dietetyczne przeprowadziła p. Weronika Szumlak z Poradni żywieniowo – dietetycznej „Bądź zdrów!”.

 Wśród wydatków związany z organizacją imprezy znalazł się koszt wynajmu konferansjera prowadzącego imprezę (p. Mariusz Jarzombek), koszt wynajmu 3 namiotów  (na potrzeby organizacji konkursu i pokazu kulinarnego oraz dla gości imprezy) oraz kompletów ławostołów (firma Namioty Brol Daniel Brol), a także koszty związane z promocją wydarzenia, tj.  ulotki (3000szt.) plakat (50 szt.),zaproszenia (180szt.), 2 szt. dużych banerów o wymiarach 5 m x 2,5m, które zawisły na głównej drodze wjazdowej do Niemodlina, 1 szt. banera o wymiarach  2,7 x 1,6m, który zawisł na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie, reklama radiowa (25 emisji 30 sekundowego spotu w dniach od 1-6.10.2018 w Radiu Opole) oraz reklama prasowa (reklama w papierowym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej z dn. 5.10.2018r wraz z linkiem reklamowym odsyłającym ze strony internetowej NTO na stronę RLGD „Opolszczyzna” promującym imprezę, dostępnym w dniach 5 – 7.10.2018r.).

Wydarzenie miało mieć pierwotnie charakter jednodniowy, jednak ze względu na włączenie się Samorządu Województwa do organizacji imprezy, rozszerzono go o jeden dzień. W dniu 6 października zorganizowano m.in. konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych, pokaz kulinarny Kamila Klekowskiego, zawody wędkarskie na Stawie Zamkowym w Niemodlinie.

  • Pokaz kulinarny opolskich szefów kuchni  –  II Festiwal Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej

II Festiwal Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej, w ramach którego  sześciu opolskich kucharzy (wszyscy wcześniej również brali udział w szkoleniach gastronomicznych zorganizowanych przez RLGD) przygotowywało na żywo i serwowało swoje dania z wykorzystaniem produktów lokalnych (w tym przede wszystkim  z karpia i pstrąga) odbył się 23 listopada w restauracji „Nad stawem” w Bogacicy. Impreza miała charakter kolacji degustacyjnej pn. „Kulinarne wariacje Opolszczyzny”, na którą zostało zaproszonych 80 osób.

Z Restauracją „Nad stawem” podpisano umowę, w ramach której restauracja zobowiązana była do zapewnienia wszelkich składników niezbędnych do przyrządzenia 6 potraw przygotowywanych przez kucharzy oraz ciepłych i zimnych napojów dla 80 osób. Koszt składników dań oraz napojów dla  uczestników kolacji pokrywała RLGD „Opolszczyzna” na podstawie faktury wystawionej przez restaurację. Zaznaczyć należy przy tym, że niewiele restauracji było gotowych do podjęcia się zorganizowania u siebie takiej kolacji – nie dysponowały one wystarczająco dużym zapleczem kuchennym, personalnym (m.in. kelnerzy i pomoc kuchenna dla kucharzy) czy lokalem. 

W związku z organizacją imprezy, RLGD „Opolszczyzna” odpowiedzialna była za koordynację pracy gotujących kucharzy (w tym ustalenie menu i ilości składników do niego potrzebnych) oraz za promocję wydarzenia. Wśród kosztów imprezy znalazł się wydruk 130 szt. zaproszeń.

  • Folder promocyjny pt. „Czas na rybę – zdrowe smaki Opolszczyzny”

Folder stanowi podsumowanie wszelkich działań prowadzonych w ramach projektu „Czas na rybę” poczynając od szkoleń gastronomicznych, po pokazy kulinarne z rybą w roli głównej (m.in. w ramach Wojewódzkiego Święto Karpia Opolskiego czy II Festiwalu Kuchni Tradycyjnej i Regionalnej), odbywające się na terenie obu grup. W ramach projektu wydano łącznie 5000szt. folderu, z czego 3000szt. zostało opłaconych przez RLGD „Opolszczyzna” , natomiast 2000szt. przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór. W ramach tej pozycji poniesiono także koszt wykonania profesjonalnych fotografii z przeprowadzonych imprez oraz koszt wykonania projektu, składu i napisania tekstu do folderu.

  • Materiały promocyjne

Na potrzeby organizacji projektu wyprodukowano następujące materiały promocyjne:

– długopisy (760szt.)

– smycze (930szt.)

– balony (700szt.)

– krówki (25kg)

– torby ekologiczne (620szt.)

– podstawki korkowe (750szt.)

Wyprodukowano również jeden promocyjny roll – up oraz zakupiono po 100 szt. poduszek – maskotek w kształcie pstrąga i karpia.  Wyprodukowane  materiały promocyjne były używane i dystrybuowane podczas szkoleń oraz imprez promocyjnych.

Do kosztów materiałów promocyjnych zaliczono także koszt zakupu 60 szt. miodu oraz 60 szt. pierników wytwarzanych na terenie LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, które zostały wydane głównie podczas spotkania inaugurującego projekt, ale również podczas innych imprez promocyjnych (m.in. Święto Karpia , kolacja degustacyjna).

Operacja jest finansowana w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Tagi

left
right
right