Projekt współpracy – Dobre praktyki w rybactwie (…)

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00001-6523.3-SW0800001/21 z dnia 21 maja 2021r. podpisanej z Samorządem Województwa Opolskiego. 

Projekt pt. “Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie RLGD Opolszczyzna” realizowano we współpracy z Nadnotecką Grupą Rybacką z województwa wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie dotyczyło organizacji na terenie RLGD Opolszczyzna wizyty studyjnej gości z nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Główne wydatki poniesione przez RLGD Opolszczyzna w związku z realizacją projektu dotyczyły organizacji warsztatów kulinarnych podczas kolacji integracyjnej dla przedstawicieli obu grup rybackich. 

Ostateczna kwota dofinansowania projektu  ze środków Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wyniosła   7 425,00zł (koszty kwalifikowalne: 7 999,85zł).

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Tagi

left
right
right