Projekt Współpracy – Edukacja dla rybaków

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 28 marca 2018 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.3-SW0800001/17/18, na współfinansowanie operacji pt. “Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich“. Projekt realizowany jest łącznie z 8 innymi grupami rybackimi z terenu Południowej Polski tj. Stowarzyszeniem “Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszeniem Dolina Karpia, Rybacką Lokalną Grupą Działania “Z Ikrą”, LGR Bielska Kraina, Lokalną Grupą Rybacką Puszczy Sandomierskiej, RLGD “Roztocze” RLGD “Jurajska Ryba” oraz Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupą Działania.

Łączna kwota projektu realizowanego przez RLGD “Opolszczyzna” opiewa na 22.235,81 zł (dofinansowanie 95%) i obejmowała następujące zadania:

  1. Konferencja “Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych” – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 6 568,19zł

Konferencja odbyła się w dniach 22-23.03.2018r. w Sobkowie w woj. świętokrzyskim. Organizatorem szkolenia była Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania. W ramach konferencji zaplanowany był również krótki wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa rybackiego w Karsznicach. W konferencji wzięło udział 8 osób z RLGD „Opolszczyzna”. W ramach zadania poniesiono koszt zakwaterowania i wyżywienia 8 uczestników z RLGD „Opolszczyzna”, koszt przeprowadzenia wykładów (umowa z firmą Aqualedge Sp. z o.o. oraz umowa zlecenia z p. Mariuszem Szmytem) – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu oraz koszt transportu uczestników RLGD „Opolszczyzna” na miejsce konferencji.

  1. Szkolenie „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”  – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 3 967,07zł

Szkolenie odbyło się w dniach 9 – 10 kwietnia 2018r. w Grodźcu w woj. opolskim. Organizatorem szkolenia była Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”. W szkoleniu wzięło udział łącznie 65 osób, w tym 10 osób z RLGD „Opolszczyzna”.  W ramach zadania poniesiono koszt przeprowadzenia wykładów (umowa z firmą xl.pl Konsulting Ziemowit Pirtań, firmą Sanco Andrzej Szpulak, umowa zlecenie z p. Izabelą Handwerker zlecenie z p.Anna Wiśniewską) – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu, koszt zakwaterowania i wyżywienia 10 uczestników z RLGD „Opolszczyzna”, koszt delegacji służbowej pracownika RLGD „Opolszczyzna” na miejsce szkolenia oraz koszt długopisów i zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu dla wszystkich uczestników szkolenia.

  1. Szkolenie “Profilaktyka w hodowli ryb” – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 2 590,56 zł

Szkolenie odbyło się w dniu 10.05.2018r. w Lubachowach w woj. świętokrzyskim. Organizatorem szkolenia była Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.  W szkoleniu wzięło udział 8 osób z RLGD „Opolszczyzna”. W ramach zadania poniesiono koszt zakwaterowania i wyżywienia 8 uczestników z RLGD „Opolszczyzna”, koszt wynajmu sali szkoleniowej i  przeprowadzenia wykładów (umowa zlecenie z p. Piotrem Gomułką) – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu oraz koszt transportu uczestników RLGD „Opolszczyzna” na miejsce konferencji.

  1. Szkolenie „Szkolenie “Typy łowisk wędkarskich” – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 928,64zł.

 Szkolenie odbyło się w dniu 11.05.2018r. w Lubachowach w woj. świętokrzyskim. Organizatorem szkolenia była Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.  W szkoleniu wzięło udział 8 osób z RLGD „Opolszczyzna”. W ramach zadania poniesiono koszt wyżywienia 8 uczestników z RLGD „Opolszczyzna”, koszt wynajmu sali szkoleniowej i   przeprowadzenia wykładów (umowa zlecenie z p. Mariuszem Szmytem) – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu.

  1. Wizyta studyjna w Dolinie Baryczy „Karp bogactwem Doliny Baryczy” – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 6 669,00 zł

Wizyta studyjna odbyła się w dniach  04-06.06.2018 na terenie Doliny Baryczy w woj. dolnośląskim. Miejsca odwiedzane w ramach wizyty to m.in. Ruda Sułowska, gospodarstwo rybackie w Karnicach, gospodarstwo rybackie w Rudzie Żmigrodzkiej, stawy w okolicy Milicza. Organizatorem wizyty było  Partnerstwo dla Doliny Baryczy.  W szkoleniu wzięło udział 8 osób z RLGD „Opolszczyzna”. W ramach zadania poniesiono koszt zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługi turystycznej (fotosafari) – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu, koszt produktów lokalnych przeznaczonych do degustacji  podczas wizyty w gospodarstwie rybackim w Karnicach (dla 8 osób z RLGD „Opolszczyzna”), koszt przeprowadzenia prezentacji podczas wizyty w gospodarstwie rybackim w Rudzie Żmigrodzkiej – koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu, koszt materiałów promocyjnych Doliny Baryczy (kubek, koszulka, komplet 8 mapek ) dla 8 uczestników z RLGD „Opolszczyzna” oraz koszt transportu uczestników RLGD „Opolszczyzna”.

  1. Utworzenie strony internetowej  służącej udostępnieniu wiedzy i dobrych praktyk dla rybaków  – Ogółem poniesiony koszt kwalifikowalny: 1 443,41 zł

Liderem zadania była RLGD „Opolszczyzna”. W ramach zadania poniesiono koszt opracowania tekstu i zebrania dokumentacji stanowiącej kompendium wiedzy opartej na Kodeksie Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb umieszczonej na powstałej stronie internetowej (umowa i dzieło z p. Mirosławem Kuczyńskim) oraz koszt zaprojektowani i uruchomienia strony internetowej  (umowa o dzieło z p. Grzegorzem Stodołką)  –  koszt podzielony proporcjonalnie na liczbę uczestników z poszczególnych LGD biorących udział w zadaniu oraz koszt rejestracji domeny internetowej „dlarybakow.info”.

Operacja jest finansowana w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Tagi

left
right
right