Projekt współpracy – Edukacja regionalna

Data publikacji: 30 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 09 grudnia 2020 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00003-6523.3-SW0800002/20, na współfinansowanie operacji pt. “Realizacja działań edukacyjnych w obiektach gastronomicznych, placówkach oświatowych oraz na obszarach partnerskich LGD służących promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru Stowarzyszenia Dolina Karpia i Stowarzyszenia RLGD “Opolszczyzna”.

Projekt realizowany jest partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia i dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”. 

Kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” wynosi 204 000,00 zł (dofinansowanie 95%).

Celem projektu jest wypromowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszarów Stowarzyszenia Dolina Karpia i Stowarzyszenia RLGD “Opolszczyna” poprzez współpracę lokalnych grup działania w zakresie edukacji międzyterytorialnej. 

Zakres projektu obejmował następujące zadania: 

 1. EDUKACJA W OBIEKTACH GASTRONOMICZNYCH

A.1 Szkolenie dla restauratorów

Przeprowadzono szkolenia w 5 restauracjach z terenu województwa opolskiego, których celem było wprowadzenie/poszerzenie oferty dot. karpia i/lub innych lokalnych ryb do menu danego obiektu. Szkolenia przeprowadzane były na terenie i na zapleczu kulinarnym restauracji, która zgłosiła się do udziału w projekcie. Szkoleni byli pracownicy danej restauracji — szefowie kuchni oraz pozostali pracownicy kuchni. W szkoleniach niejednokrotnie brali udział również właściciele czy menadżerowie danego obiektu. Każde ze szkoleń przebiegało wg. następującego schematu:

 • 1 dzień: inwentaryzacja obiektu pod kątem możliwości wprowadzenia karpia i/lub innych lokalnych ryb słodkowodnych do menu;
 • 2-4 dzień: propozycja menu uwzględniająca dania z karpia i/lub innych lokalnych ryb oraz jej wprowadzenie

(praca na miejscu z kucharzami danego obiektu pod okiem wykwalifikowanego kucharza),

 • 5 dzień: weryfikacja/kontrola pracy, dodatkowe wskazówki, korekta błędów (w ciągu kilku miesięcy po przeprowadzeniu 4 pierwszych dni szkolenia, badanie efektów szkolenia).

Wszystkie szkolenia przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego kucharza — p. Kamila Klekowskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja od Kuchni — Kamil Klekowski (wynagrodzenie osoby prowadzącej, jako koszt związany z realizacją zadnia).

O udziale w projekcie danej restauracji decydowała kolejność zgłoszeń. Przeszkolono kadrę następujących obiektów:

 • Restauracja Radiowa z Opola – Termin szkolenia: 28.02 — 03.03.2021 oraz 03.11.2021. Liczba uczestników 9 osób. (Na podstawie listy obecności z 4 pierwszych dni szkolenia. Nie sporządzano list obecności podczas 5 dnia szkolenia, który miał charakter bardziej doradczy i kontrolny),
 • Restauracja Wozownia w Brzegu — Termin szkolenia: 07.03, 09 — 11.03.2021 oraz 02.11.2021r. Liczba uczestników 5 osób. (Na podstawie listy obecności z 4 pierwszych dni szkolenia. Nie sporządzano list obecności podczas 5 dnia szkolenia, który miał charakter bardziej doradczy i kontrolny),
 • Restauracja w Zamku Bożejów w Radomierowicach – Termin szkolenia: 21-24.03.2021 oraz 22.11.2021r. Liczba uczestników 6 osób. (Na podstawie listy obecności z 4 pierwszych dni szkolenia. Nie sporządzano list obecności podczas 5 dnia szkolenia, który miał charakter bardziej doradczy i kontrolny),
 • Restauracja w Hotelu Aspen w Podlesiu – Termin szkolenia: 28-31.03.2021 oraz 20.11.2021. Liczba uczestników 6 osób. (Na podstawie listy obecności z 4 pierwszych dni szkolenia. Nie sporządzano list obecności podczas 5 dnia szkolenia, który miał charakter bardziej doradczy i kontrolny),
 • Restauracja TIBO w Długomiłowicach – Termin szkolenia: 09-12.05.2021 oraz 04.11.2021. Liczba uczestników 12 osób. (Na podstawie listy obecności z 4 pierwszych dni szkolenia. Nie sporządzano list obecności podczas 5 dnia szkolenia, który miał charakter bardziej doradczy i kontrolny).

Razem liczba przeszkolonych osób: 38

A.2 Szkolenie dla kelnerów i menedżerów ze sprzedaży subiektywnej

Szkolenia te stanowiły uzupełnienie powyżej opisanych szkoleń gastronomicznych, które zostały przeprowadzone w pięciu restauracjach województwa opolskiego. W szkoleniach brali udział przede wszystkim kelnerzy, ale również kadra menadżerska danego obiektu. Celem szkolenia była nauka różnych technik sprzedaży subiektywnej, czyli umiejętności zachęcenia gości do zamówienia i spróbowania dań przyrządzonych na bazie lokalnej ryby.

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez p. Jana Jakimowicza, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą JAKIMOWICZ HoReCa Academy Jan Jakimowicz (koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej jako koszt związany z realizacją zadnia).

Przeszkolono kadrę następujących obiektów:

 • Restauracja Radiowa z Opola – Termin szkolenia: 09.03.2021r. , Liczba uczestników: 9 osób.
 • Restauracja Wozownia w Brzegu — Termin szkolenia: 11.03.2021r. Liczba uczestników: 5 osób.
 • Restauracja w Zamku Bożejów w Radomierowicach – Termin szkolenia: 25.03.2021r. Liczba uczestników 7 osób.
 • Restauracja w Hotelu Aspen w Podlesiu – Termin szkolenia: 31.03.2021r. Liczba uczestników 4 osób. –              Restauracja TIBO w Długomiłowicach – Termin szkolenia: 29.04.2021r. Liczba uczestników: 9 osób.

Razem liczba przeszkolonych osób: 34

A.3 Materiały promocyjne dla obiektów gastronomicznych

Dla wszystkich restauracji biorących udział w projekcie, przygotowano do wykorzystania w bieżącej działalności następujące materiały:

a) Menu z potrawami rybnymi:

 • format – A4 – złożone do 3DL
 • kolor 4/4 
 • papier kreda 300 g. 
 • Projekt – 5 sztuk.
 • wydruk:  30 szt. dla każdej z restauracji

b) Tabliczki informacyjne o możliwości zjedzenia ryby w restauracji.

 • tabliczki informacyjno-promocyjnych (pleksa/poliwęglan, o grubości 5 mm), z nadrukiem
 • tabliczki zawierające mocowania umożliwiające ich umieszczenie na drzwiach, barach, ścianach w postaci taśm oraz śrub
 • ilość tablic – po sześć tablic dla każdej z restauracji o wymiarach :
 • 1 sztuka – wymiary 320 mm x 228 mm
 • 1 sztuka – wymiary 160 mm x 228 mm
 • 2 sztuki – wymiary 236 mm x 76 mm
 • 2 sztuki – wymiary – 160 mm x 76 mm

c) ulotki informujące o walorach jedzenia karpia oraz o możliwości zjedzenia ryby w danej restauracji.

 • wykonanie projektu wraz z tekstem do ulotki
 • ulotka formatu A4, składana do 3DL
 • wydruk dwustronny, kolor 4/4 
 • liczba sztuk: po 500 sztuk dla każdej z restauracji

d) 5 kompletów po 5 sztuk indywidualnych plansz promocyjnych (wersja elektroniczna), dot. możliwości zjedzenia ryby w danej restauracji, do wykorzystania w marketingu internetowym (portale społecznościowe/ strony www).

Wykonawca: EUROCENT Małgorzata Sufryd.

A.4. Ryby na potrzebę szkolenia

W związku z organizacją szkoleń w 5 obiektach gastronomicznych województwa opolskiego (szkolenia opisane w pkt. A.1), RLGD Opolszczyzna poniosła koszt zakupu świeżych ryb (karpia i pstrąga) u lokalnych hodowców. Ryby wykorzystywane były podczas szkolenia praktycznego do nauki przyrządzania nowych potraw, które miałyby zostać później wprowadzone do menu danego obiektu. Ilość zakupionej ryby na 1 obiekt gastronomiczny wahała się od ok. 18 do ok. 22 kg (w zależności od wagi dostępnej w danym czasie ryby).

A.5 Fartuchy na potrzebę organizacji szkoleń

W związku z organizacją szkoleń w 5 obiektach gastronomicznych województwa opolskiego (szkolenia opisane w pkt. A.1) RLGD Opolszczyzna poniosła koszt zakupu fartuchów promocyjnych dla uczestników szkoleń (fartuchy bawełniane, kieszeń z dwoma kieszeniami, metalowa sprzączka regulująca długość). Wszystkie fartuchy posiadały odpowiednie ologowanie, tj. Logotyp PO Rybactwo i Morze, Logotyp UE, logotyp RLGD Opolszczyzna oraz Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Wykonawca: EUROCENT Małgorzata Sufryd.

Łącznie zakupiono i wydano 30 szt. fartuchów (zgodnie z założeniami projektu – po 6 szt. na danych obiekt).

A.6 Organizacja wizyty studyjnej na Opolszczyźnie z kolacją degustacyjną

Kolacja została zorganizowana 1 kwietnia 2022r. w Bąkowie (Gmina Kluczbork) i stanowiła uroczyste zakończenie całego projektu.

Wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno RLGD Opolszczyzna jak i Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Cała usługa obejmująca kompleksową organizację została zlecona Spółdzielni Socjalnej Ad Metam. Usługa obejmowała: 

 • USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ  – produkty spożywcze do przygotowania pięciu potraw degustacyjnych dla gości kolacji degustacyjnej,
 • ORGANIZACJĘ KOLACJI DEGUSTACYJNEJ, w tym zwłaszcza:
 • udostępnienie kuchni  w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2022 r. do wspólnego gotowania dla zaproszonych przez Zamawiającego kucharzy,
 • zapewnienie pomocy kuchennych na (1 osoba w dniach 31.03.2022 r., dwie osoby w dn. 01.04.2022 r.) 
 • zapewnienie kelnerów, w liczbie niezbędnej do przygotowania i serwisu dań dla grupy 53 osób,  
 • wynajem sali bankietowej z wyposażeniem (stoły, obrusy, krzesła, porcelana, serwetki, zastawa – dla grupy 53 osób),
 • zapewnienie konferansjera/prowadzącego podczas kolacji degustacyjnej,
 • zapewnienie oprawy muzycznej podczas kolacji degustacyjnej (muzyka na żywo).

B. EDUKACJA W SZKOŁACH GASTRONOMICZNYCH

B.1 Szkolenie dla nauczycieli z przyrządzania ryb i innych produktów regionalnych

Zorganizowano 2 szkolenia dla nauczycieli wszystkich szkół gastronomicznych z terenu województwa opolskiego:

 • 18.05.2021r. na terenie Zespołu Szkół w Prudniku. Liczba uczestników: 15 osób
 • 21.05.2021r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku. Liczba uczestników: 15 osób

 O uczestnictwie w szkoleniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Obie szkoły udostępniły swój teren do przeprowadzenia szkoleń bezkosztowo. Koszt związany z przeprowadzeniem szkoleń, to wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej szkolenie. Oba szklenia przeprowadził p. Kamil Klekowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja od Kuchni. Koszt wynagrodzenia obejmował m.in. także zakup świeżej ryby od lokalnych producentów.

B.2 Certyfikaty dla nauczycieli

Wszyscy uczestnicy szkoleń opisanych w pkt. B.1 otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia (koszt związany z wydrukowaniem certyfikatów). Wykonawca: EUROCENT Małgorzata Sufryd.

Liczba wydanych certyfikatów — 30 szt.

B.3 Fartuchy wielorazowego użytku

Na potrzeby szkoleń opisanych w pkt. B.1 zakupiono 15 szt. fartuchów. Te same fartuchy używane były podczas obu szkoleń i nie byty przekazywane uczestnikom. Wykonawca: EUROCENT Małgorzata Sufryd.

B.4 Zakup ryb na potrzebę przeprowadzenia lekcji w szkołach

W ramach projektu zakładano, że w wyniku szkoleń opisanych w pkt. B.1, nauczyciele szkół gastronomicznych, którzy podnieśli swoje umiejętności w przyrządzaniu potraw na bazie lokalnych ryb, przeprowadzą następnie już sami, podobne lekcje/warsztaty ze swoimi uczniami. Założeniem tych zajęć było utrwalenie wiedzy i umiejętności nabytych na wcześniejszych szkoleniach.

RLGD Opolszczyzna sfinansowała lokalne ryby na potrzeby tych lekcji. Świeże ryby kupowane były od lokalnych hodowców. Zakup ryby u danego hodowcy uwarunkowany był logistyką i dostępnością (wybrano te miejsca, skąd dystrybucja była najłatwiejsza do danej szkoły). 

Lekcje/warsztaty utrwalające nabyte umiejętności zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów odbyty się w następujących terminach (zakup świeżych ryb dla tych szkół został pokryty z niniejszego projektu):

– 21.10.2021 i 06.12.2021 – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku (zakupiono i przekazano  łącznie 34,20kg karpia),

– 30.11.2021, 02.12.2021 i 03.12.2021 – Zespół Szkół Zawodowych  nr 1 w Brzegu (zakupiono i przekazano łącznie: 38,65 kg karpia),

– 06.12.2021 – Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie (zakupiono i przekazano 34 kg karpia),

– 06 – 10.12.2021 – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (zakupiono i przekazano 34 kg karpia),

– 10.12.2021 i 14.12.2021 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach (zakupiono i przekazano 34 kg karpia),

– 07.12.2021 i 08.12.2021 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (zakupiono i przekazano 32 kg karpia),

– 08.12.2021 – Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu  (zakupiono i przekazano 32 kg karpia),

– 07.12.2021, 09.12.2021 i 10.12.2021 – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim (zakupiono i przekazano 32, 80 kg karpia),

– 08.12.2021 – Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku (zakupiono i przekazano 35,50 kg karpia).

15 grudnia 2021r. odbyła się również lekcja dla uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Koraszewskiego w Opolu, przeprowadzona przez tamtejszych, przeszkolonych w ramach projektu nauczycieli. Koszt zakupu świeżej ryby na potrzeby organizacji tej lekcji został poniesiony przez RLGD z innych źródeł.

B.5  Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół gastronomicznych

Przeprowadzono po 1 warsztacie/szkoleniu  w każdej szkole gastronomicznej z terenu województwa opolskiego (11 placówek):

– 19.05.2021 – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku – 20 uczestników,

–  20.05.2021 – Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku  –  22 uczestników,

– 14.06.2021 – Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Koraszewskiego w Opolu – 22 uczestników,

– 21.06.2021 – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie – 17 uczestników,

– 06.09.2021 – Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu  – 19 uczestników,

– 07.09.2021 – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim – 20 uczestników,

– 13.09.2021 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich – 15 uczestników,

– 14.09.2021 – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie – 17 uczestników,

–  15.09.2021 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach  – 19 uczestników,

– 20.09.2021 – Zespół Szkół Zawodowych  nr 1 w Brzegu – 18 uczestników,

– 22.09.2021 – Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie – 20 uczestników.

Razem przeszkolono 209 uczniów.

Rekrutacją uczestników na warsztaty zajmowały się bezpośrednio dane placówki, w których przeprowadzano warsztaty. Rekrutację przeprowadzano w porozumieniu z osobą przeprowadzającą szkolenie. Wszystkie szkolenia/warsztaty przeprowadził p. Kamil Klekowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja od Kuchni (koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej jako koszt związany z realizacją zadnia). Koszt wynagrodzenia obejmował m.in. także zakup świeżej ryby od lokalnych producentów.

B.6 Nagrody dla uczestników warsztatów

Zgodnie z założeniami projektu, zakupiono 200szt. skrobaków do ryb dla każdego z uczestników szkoleń/warsztatów opisanych w pkt. B.5. (Wykonawca/dostawca: A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz)  Ponieważ w warsztatach tych wzięło udział łącznie więcej osób, niż przewidywano (209), to 9 osób, które uczestniczyło w ostatnim z warsztatów (22.09.w Namysłowie) otrzymało jako gadżet linijki promocyjne, które zakupiono w ramach niniejszego projektu z zamiarem przekazania ich uczestnikom warsztatów nad stawami. Wiedziano już wówczas, że w  warsztatach nad stawami weźmie z kolei udział mniej uczestników, niż maksymalnie zakładano w projekcie.

We wniosku o dofinansowanie zakładano również, że podczas warsztatów uczniowie, pracując w 3 -osobowych zespołach przygotowywać będą własne potrawy na bazie lokalnych ryb, a osoba przeprowadzająca warsztaty będzie je na zakończenie oceniać pod względem kreatywności, estetyki podania i pod względem smakowym. Dla każdego z członków zwycięskiego zespołu przewidziano nagrodę w postaci ologowanego, bawełnianego fartucha kuchennego. Zgodnie z złożeniami projektu, na ten cel zakupiono 30 szt. fartuchów.

Podczas realizacji projektu, zwiększono o 1 liczbę planowanych do przeprowadzenia warsztatów (pierwotnie nie uwzględniono w projekcie szkoły gastronomicznej w Brzegu, gdyż podczas składania wniosku o dofinansowanie nie wiedzieliśmy o jej istnieniu), a uczniowie podczas warsztatów niejednokrotnie pracowali w zespołach 4- osobowych. Liczba zakupionych fartuchów okazała się zatem niewystarczająca.  Z tego powodu, podczas 2 ostatnich warsztatów, tj. podczas warsztatów w Brzegu, 2 członków zwycięskiej drużyny otrzymało jako nagrodę maskotkę/poduszkę w kształcie karpia (zakupionej z puli opisanej w pkt. D5), a podczas warsztatów Namysłowie, 4 członków zwycięskiej drużyny  otrzymało gadżety zakupione poza niniejszym projektem.

B.7 Certyfikaty dla uczestników

Wszyscy uczestnicy szkoleń/warsztatów opisanych w pkt. B.5 otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia (koszt związany z wydrukowaniem certyfikatów).

Liczba wydrukowanych certyfikatów 220, w tym wydanych 209 szt. (11 sztuk pozostało jako zapasowe, przedstawiono do rozliczenia lub zostały wykorzystany po błędach w nazwiskach itp.)

C. EDUKACJA DLA MIESZKAŃCÓW

C.1 Warsztaty kulinarne dla mieszkańców województwa opolskiego

Przeprowadzono 6 warsztatów kulinarnych z przyrządzania potraw na bazie lokalnych ryb:

– 08.11.2021 – Dom Kultury w Ozimku – 20 uczestników,

– 09.11.2021 – Klub pod Lipą w Kotorzu Wielkim (Gmina Turawa) – 20 uczestników,

– 07.12.2021 – Wołczyński Ośrodek Kultury – 15 uczestników,

– 08.12.2021 – Dom Kultury w Lewinie Brzeskim – 17 uczestników,

– 13.12.2021 – Ośrodek Kultury w Niemodlinie  – 20 uczestników,

– 14.12.2021 – Przystań Karp w Pokoju – 20 uczestników.

O udziale w warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń. 

W warsztatach wzięło łącznie 112osób – o 8 osób mniej niż zakładano w projekcie (wpływ na to miała niewątpliwie kolejna fala pandemii CoVID-19, która trwała w grudniu 2021. Pomimo wcześniejszych zgłoszeń, część osób dopiero w dniu warsztatów lub w ogóle nie informowała, że nie będzie mogła wziąć udziału).

Wszystkie warsztaty przeprowadził p. Kamil Klekowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja od Kuchni (koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej jako koszt związany z realizacją zadnia). Koszt wynagrodzenia obejmował m.in. także zakup świeżej ryby od lokalnych producentów.

C. 2 Fartuchy wielorazowego użytku

Na potrzeby warsztatów opisanych w pkt. C.1 zakupiono 20 szt. fartuchów. Te same fartuchy używane były podczas wszystkich warsztatów i nie były przekazywane uczestnikom.

C.3 Magnesy pamiątkowe dla każdego uczestnika

Zgodnie z założeniami projektu zakupiono 120szt. drewnianych, pamiątkowych magnesów z motywem karpia dla każdego z uczestników projektu. Wykonawca: Puls Art Jolanta Buzanowska. Podczas warsztatów, magnesów wydano tyle, ilu było uczestników, tj. 112 szt.  Pozostałe magnesy (8 szt.) zdecydowano się rozdać podczas kolacji degustacyjnej, która odbyła się 01.04.2022 (bez protokołów odbioru od uczestników).

        D.  EDUKACJA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH:

D.1 Konspekty dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o rybach

Wyborem wszystkich wykonawców w ramach tego zadania zajmował się partner projektu – tj. Stowarzyszenie Dolina Karpia.

W ramach projektu wydano 4 rodzaje konspektów o następującej tematyce:

– Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody (120szt.) ,

– Flora i fauna stawów (120szt).,

– Gospodarka rybacka i jej znaczenie dla ochrony środowiska (120szt.),

– „Król stawów” czyli wszystko o karpiu (120szt).

Komplet 4 konspektów pakowany był do 1 teczki – wydrukowano 120szt. teczek.

Przy realizacji tego zdania poniesiono następujące koszty:

 • Koszt opracowania merytorycznego tekstu konspektów (koszt poniesiony  po połowie przez obu partnerów projektu. Wykonawca: Towarzystwo na Rzecz Ziemi),
 • Koszt opracowania graficznego oraz przygotowania do składu teczek na konspekty (koszt poniesiony  po połowie przez obu partnerów projektu. Wykonawca: Tulipus Dariusz Czernek),
 • Koszt wydruku i dostawy konspektów wraz z teczkami (obaj partnerzy zamawiali taką samą liczbę konspektów wraz z teczkami, w związku z czym ponieśli takie same koszty. Wykonawca: Tulipus Dariusz Czernek).

Część konspektów rozdystrybuowano bezpośrednio wśród szkół podstawowych z terenu objętego LSR (wysyłając je pocztą), a część za pośrednictwem gmin objętych LSR RLGD.

D.2 Warsztaty dla szkół nad stawami

Przeprowadzono 15 edycji warsztatów/lekcji nad stawami:

 • 30.06.2021 – grupa kolonijna nr 1 z Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bąkowie k. Kluczborka  (organizator kolonii: Parafia Rzymsko -Katolicka  św. Wawrzyńca w Zabrzu), 30 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 30.06.2021 – grupa kolonijna nr 2 z Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bąkowie k. Kluczborka  (organizator kolonii: Parafia Rzymsko -Katolicka  św. Wawrzyńca w Zabrzu), 18 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 07.07.2021 – grupa kolonijna nr 3 z Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bąkowie k. Kluczborka  (organizator kolonii : Parafia Rzymsko -Katolicka  św. Wawrzyńca w Zabrzu), 35 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 20.07.2021 – półkolonia z Przedszkola w Świerczowie, 18 uczestników, miejsce warsztatów: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna.
 • 20.07.2021 – półkolonia z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, 25 uczestników,  miejsce warsztatów: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna.
 • 16.08.2021 – półkolonia ze Szkoły Podstawowej w Świerczowie, 29 uczestników,  miejsce warsztatów: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna.
 • 16.08.2021 – półkolonia z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, 22 uczestników,  miejsce warsztatów: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna.
 • 12.10.2021 – grupa nr 1 z Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu, 28 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 12.10.2021 – grupa nr 2 z Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu, 28 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 13.10.2021 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu, 27 uczestników,  miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 13.10.2021 – Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, 26 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 18.10.2021- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach, 25 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 18.10.2021 – Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku, 26 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 19.10.2021 – Przedszkole Pro Liberis Silesiae w Opolu, 22 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.
 • 19.10.2021 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Grodźcu, 17 uczestników, miejsce warsztatów: Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku.

Łączna liczba uczestników: 376 osób

Każdy z warsztatów/lekcji plenerowych składał się z dwóch części:

 • Spacer przyrodniczy wokół stawów połączony ze zwiedzaniem ośrodka zarybieniowego/ gospodarstwa rybackiego. Cześć ta przeprowadzana była przez pracownika gospodarstw rybackiego wraz z leśniczym z Nadleśnictwa Opole (w przypadku warsztatów w Biestrzynniku)  lub z Nadleśnictwa Kup (w przypadku warsztatów w Krogulnej). Podczas spaceru, uczestnicy mieli do dyspozycji lornetki do obserwowania przyrody (zakupione poza niniejszym projektem). Organizacją tej części warsztatów była bezkosztowa.
 • Część kulinarna,  podczas której uczestnicy w formie warsztatów samodzielnie przygotowywali hamburgery z wykorzystaniem lokalnych ryb. Część tę podczas wszystkch warsztatów przeprowadził p. Kamil Klekowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja od Kuchni (koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej jako koszt związany z realizacją zadnia). Koszt wynagrodzenia obejmował m.in. także zakup świeżej ryby od lokalnych producentów.

O udziale w warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń grupy. Organizacja transportu na miejsce warsztatów leżała po stronie zgłaszającego.

    D.3  Produkcja memory na zajęcia w przedszkolach

Wyborem wszystkich wykonawców w ramach tego zadania zajmował się partner projektu – tj. Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Zostało wydanych 300szt.  gry edukacyjnej memory, na której umieszczono rysunki okazów flory i  fauny stawowej występujących na obszarze obu Stron umowy.

Część gry rozdystrybuowano bezpośrednio wśród szkół podstawowych i przedszkoli z terenu objętego LSR (np. podczas warsztatów nad stawami),  a część za pośrednictwem gmin objętych LSR RLGD oraz podczas różnych wydarzeń organizowanych przez RLGD.

Przy realizacji tego zdania poniesiono następujące koszty:

     D.4 Zakup przenośnej gry do przeprowadzenia lekcji

Zakupiono 3 sztuki mobilnej gry edukacyjnej pn. “Ryby słodkowodne” (wraz z torbą). Gry były wykorzystywane jako dodatkowy materiał dydaktyczny podczas warsztatów w gospodarstwach rybackich, na terenie których odbywały się warsztaty nad stawami. Wykonawca: MENTOR Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak Spółka jawna.

RLGD Opolszczyzna zajmowała się wyborem wykonawcy i zamówieniem 1 szt. gry mobilnej dla Stowarzyszenia Dolina Karpia (koszt zakupu 1 szt. poniosła Dolina Karpia). 

       D.5 Zakup maskotek w kształcie ryb dla uczestników

Zgodnie z założeniami projektu, zakupiono 450szt. maskotek w kształcie karpia (poduszek karp mini) dla uczestników warsztatów nad stawami (opisanych w pkt. D.2) . Wykonawca (producent): GABY s.c. K. Czyż, P.Sobinek, Ł. Koziński.

W warsztatach wzięło jednak udział mniej osób niż maksymalnie przewidywano, tj. 376 osób. Pozostałe 74 szt. maskotek rozdysponowano zatem w następujący sposób:

– 2 szt. jako nagroda dla członków zwycięskiej drużyny podczas warsztatów w szkole gastronomicznej w Brzegu 20.09.2021r.

– 20 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Ozimku 8.11.2021r.

– 20 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Kotorzu Wielkim 9.11.2021r.

– 15 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Wołczynie 7.11.2021r.

– 17 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Lewinie Brzeskim 8.11.2021r.

D.6 Zakup linijek z rybami dla uczestników warsztatów

Zgodnie z założeniami projektu, zakupiono 450szt. linijek promocyjnych z motywami ryb słodkowodnych dla uczestników warsztatów nad stawami (opisanych w pkt. D.2). Wykonawca: EUROCENT Małgorzata Sufryd.

W warsztatach wzięło jednak udział mniej osób niż maksymalnie przewidywano, tj. 376 osób. Pozostałe 74 szt. linijek rozdysponowano zatem w następujący sposób:

– 9 szt. – dla uczestników warsztatów w szkole gastronomicznej w Namysłowie 22.09.2021r.,

– 20 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Niemodlinie 13.12.2021r.

– 20 szt. jako dodatkowy gadżet (obok magnesów promocyjnych) podczas warsztatów kulinarnych dla mieszkańców w Pokoju 14.12.2021r.

– 25 szt. jako gadżet dla uczestników kolacji degustacyjnej w Bąkowie 01.04.2022r. (bez protokołów odbioru od uczestników).

D. 8 Wydanie kolorowanki na temat flory i fauny stawowej

Wyborem wszystkich wykonawców w ramach tego zadania zajmował się partner projektu – tj. Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Zostało wydanych 300szt.  kolorowanki przedstawiającej florę i faunę stawową.

Część kolorowanek rozdystrybuowano bezpośrednio wśród szkół podstawowych i przedszkoli z terenu objętego LSR (np. podczas warsztatów nad stawami),  a część za pośrednictwem gmin objętych LSR oraz podczas różnych wydarzeń organizowanych przez  RLGD.

Przy realizacji tego zdania poniesiono następujące koszty:

 • Koszt opracowania graficznego oraz przygotowania do składu kolorowanek (koszt poniesiony  po połowie przez obu partnerów projektu. Wykonawca: Tulipus Dariusz Czernek),
 • Koszt wydruku i dostawy kolorowanek  (partnerzy zamawiali  inną lkolorowanek, w związku z czym ponieśli koszty w różnych wysokościach – tj. odpowiednio do liczby zamawianych przez siebie sztuk. Wykonawca: Tulipus Dariusz Czernek).

D.9 Uczestnictwo przedstawicieli RLGD w warsztatach dla dzieci i młodzieży na terenie Doliny Karpia

W ramach tej  pozycji poniesiono koszt 1 delegacji służbowej przedstawiciela RLGD Opolszczyzna z dn. 22.10.2021r. do Zatora na teren Stowarzyszenia Dolina Karpia. W trackie wyjazdu, w celu wymiany doświadczeń,  uczestniczono w lekcji plenerowej organizowanej dla uczniów z terenu Doliny Karpia.  Omówiono również dotychczasową współpracę w ramach projektu oraz zadania , które jeszcze mają zostać zrealizowane (m.in. organizacja kolacji degustacyjnej na Opolszczyźnie).

UWAGA DODATKOWA DO ZADANIA  D. EDUKACJA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH:

Wydanie atlasu ptaków oraz atlasu roślin

Wyborem wszystkich wykonawców w ramach tego zadania zajmował się partner projektu – tj. Stowarzyszenie Dolina Karpia. Dla RLGD Opolszczyzna zadanie to zostało całkowicie zrealizowane w sposób bezkosztowy.  Dolina Karpia wydała łącznie po 1000szt. obu atlasów (tj. atlasu ptaków występujących nad stawami oraz atlasu roślin występujących nad stawami), a następnie przekazała po 250szt. obu atlasów dla RLGD Opolszczyzna.

Część atlasów rozdystrybuowano bezpośrednio wśród szkół podstawowych i przedszkoli z terenu objętego LSR, a część za pośrednictwem gmin objętych LSR RLGD.

E.  FOLDER EDUKACYJNY Z PRZEPISAMI NA POTRAWY Z RYB

 E.1 Projekt folderu

Na zakończenie projektu opracowano folder podsumowujący i promujący zadania zrealizowane w ramach projektu. Opracowaniem projektu folderu i przygotowaniem go do druku zajęła się firma EUROCENT Małgorzata Sufryd.

E.2  Fotograf

Na potrzeby wydania folderu promocyjnego oraz do bieżącej promocji w Internecie, podpisano umowę na 6 dni zdjęciowych z profesjonalnym fotografem, tj. firmą Barbara Lutzner Format B.

5 dni zdjęciowych poświęcono na realizację m.in. profesjonalnych zdjęć potraw zdjęć w  5 restauracjach z terenu województwa opolskiego, które uczestniczyły w szkoleniach opisanych w pkt. A.1, a 6sty dzień zdjęciowy zrealizowany został 1.04.2022 podczas kolacji degustacyjnej w Bąkowie opisane w pkt. A.6.

E.3 Wydruk folderu

Wydrukowano 3500szt.  folderu o wymiarach 20×20 cm (28 stron -w tym 4 str. okładka), z czego 875 szt. przekazano partnerowi projektu, tj. Dolinie Karpia. Foldery zostały już częściowo rozdystrybuowane  bezpośrednio członkom RLGD Opolszczyzna lub podczas organizowanej w ramach niniejszego projektu, kolacji degustacyjnej, która odbyła się 1 kwietnia 2022 w Bąkowie.

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Tagi

left
right
right