Aktualności

RRW-23

Data publikacji: 06 lutego 2024  Drukuj 

Instytut Rybactwa Śródlądowego zamieścił obowiązujące za 2023 roku formularze kwestionariusza RRW-23. Przypominamy prowadzącym gospodarkę rybacką w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych, o obowiązku terminowego składania dokumentu, zgodnie z informacjami poniżej!

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2023 rok –  Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. z dn. 7 października 2022 r. poz. 2453, z późn. zm.).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW -23:

28 maja 2024 r.  z danymi za 2023 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – PIB, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn


Więcej informacji o obowiązkach sprawozdawczych znajdziecie na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego 

Tagi

left
right
right