Aktualności

Spotkanie Opolskiego Oddziału PTR

Data publikacji: 24 stycznia 2024  Drukuj 

Polskie Towarzystwo Rybackie to jedna z najstarszych rybackich organizacji.
Półtorej roku temu byliśmy inicjatorem reaktywacji opolskiego oddziału PTR a 18.01.2024 uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Członków opolskiego oddziału.
Na spotkaniu między innymi dokonano wyboru Zarządu na kolejną kadencję. Skład pozostał bez zmian – gratulujemy i deklarujemy chęć dalszej współpracy 👏:
* Magdalena Wojciechowska została Prezesem
* Jakub Roszuk Wiceprezesem
* Magdalena Kotlarz, Magdalena Kołtun i Wojciech Preuhs pozostali w składzie zarządu.

Spotkanie było także okazją do rozmów o współpracy pomiędzy naszą grupą i PTR, bieżących problemach branży i przyszłym okresie finansowania.


Polskie Towarzystwo Rybackiej jest zrzeszaniem hodowców i producentów ryb śródlądowych oraz innych osób zainteresowanych rozwojem tego sektora.

Celem Towarzystwa jest:

  • tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju rybactwa śródlądowego i reprezentowania jego interesów;
  • inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do doskonalenia postępu technicznego, metod hodowli produkcji ryb, obrotu ryb, profilaktyki i zwalczania chorób ryb oraz doskonalenie prawa rybackiego;
  • przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środowiska wodnego, wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty, zjednywanie zwolenników zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska;
  • ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej.

Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Rybackim

https://ptryb.pl/

Tagi

left
right
right