Aktualności

Spotkanie Zespołu

Data publikacji: 13 listopada 2023  Drukuj 

W dniu 7 listopada 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej, któremu przewodniczy nasz Prezes Jakub Roszuk.

Na spotkaniu omówiono ustawę dotyczącą rekompensat za straty na stawach wyrządzonych przez kormorany. Ustalono, że w dalszych pracach środowisko rybackie będzie aktywnie uczestniczyło w konsultacjach nad legislacją.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa przedstawili aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Fundusze dla Rybactwa 2021-2027, jak też dokonano podsumowania wydatkowania środków z PO Rybactwo i Morze.

Omówiono również obecną sytuację prawną użytkowników rybackich (w tym przedłużanie umów i oddawanie w użytkowanie obwodów rybackich), jak również powołano podzespół, który będzie konsultował ten temat z przedstawicielami Wód Polskich i Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa.

Spotkanie było okazją do podziękowania ustępującemu Ministrowi Krzysztofowi Cieciórze za współpracę i powołanie Zespołu.

W razie pytań odnośnie szczegółów spotkania prosimy o kontakt z przedstawicielami instytucji/organizacji, którzy zasiadają w Zespole.

Tagi

left
right
right