Targi Aquaculture Europe 2023 oraz konferencja rybacka “Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb” w Wiedniu

Data publikacji: 19 stycznia 2024  Drukuj 

Byliśmy obecni na targach Aquaculture Europe 2023 w Wiedniu oraz na konferencji rybackiej pn. “Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb”. Nasz prezes – Jakub Roszuk był, widział, słuchał i dzielił się wiedzą.
Jako przewodniczący Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi miał prezentację przygotowaną wspólnie z Anną Pyć z Gospodarstwa Rybackiego Pustelnia pt. „Ekologiczny wpływ kormoranów na rybołówstwo śródlądowe i akwakulturę”.
Podzielił się także doświadczeniami jak Grupa Rybacka Opolszczyzna współpracuje z branżą HoReCa w trakcie prezentacji pt. “Rybacy i kucharze – wspólnie dla zdrowia, smaku i promocji regionu”.
Konferencję zorganizowała Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Razem zapewnili w wysoki poziom merytoryczny branżowego spotkania. Oto program:
1. Skutki ekologiczne katastrofy w rzece Odrze – dr inż. Grzegorz Janusz Dietrich, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
2. „Zrównoważony rozwój i identyfikowalność jesiotra i kawioru z europejskiej akwakultury”. – Andrea Fabris, Przewodniczący Rady Doradczej ds. Akwakultury, Federacja Europejskich Producentów Akwakultury
3. „Bieżące prace nad legislacjami dot. szkód wyrządzonych przez kormorany” – Łukasz Rejt, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwo Klimatu i Środowiska
4. „Ekologiczny wpływ kormoranów na rybołówstwo śródlądowe i akwakulturę – Jakub Roszuk, przewodniczący Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi,
5. Mikrobiom ryb – potencjał i zagrożenia efektywnych mikroorganizmów w produkcji rybackiej/ekosystemie wodnym – dr hab. Inż. Agata Cejko, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
6. Kontrola jakości nasienia w rozrodzie jesiotra syberyjskiego – dr hab. Beata Cejko, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
7. Ocena statusu zdrowotnego ryb w kontekście oznaczeń wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi – dr inż. Maciej Różyński, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Dzięki obecności Łukasz Rejta, Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwo Klimatu i Środowiska możemy przekazać, że pojawiło się światełko w tunelu i jest szansa, że powoli zostanie rozwiązany węzeł gordyjski dotyczący kwestii szkód rybackich powodowanych przez kormorany. W przygotowywanej ustawie regulującej te kwestie pojawiły się wnioski postulowane przez Zespół do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozwiązania długoterminowe

Należy stworzyć ogólnoeuropejski plan zarzadzania problemem
kormoranów:

  • Regulacja populacji kormoranów w Europie
  • Brak ochrony kormoranów na obszarze akwakultury

Opracować skuteczną metodę szacowania liczebności
kormoranów

Wprowadzić Dyrektywę siedliskową i ptasia uwzględniająca informacje o
odszkodowaniach na podstawie szacowania szkód

· Zgody na odstrzał kormoranów na podstawie zgłoszeń a nie
decyzji

· NFOŚ (WFOŚ) powinien uwzględniać rekompensaty na
dodatkowe zarybienie

· Uproszczenie procedur związanych z odstrzałem kormoranów

Tagi

left
right
right