Aktualności

Walne Zebranie Członków RLGD Opolszczyzna – 21 czerwca 2023r.

Data publikacji: 13 czerwca 2023  Drukuj 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia RLGD “Opolszczyzna”!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023r., godz. 9:00 w  siedzibie Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, ul. Strzelecka 80 (przy drodze wylotowej na Strzelce Opolskie). 

 Podczas spotkania zaplanowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2022, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2022, a także zmiana nazwy naszego stowarzyszenia oraz części zapisów statutu.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

Tagi

left
right
right