Aktualności

Ważne rozmowy o wodzie i rybach

Data publikacji: 25 marca 2024  Drukuj 

W dniu 19.03.2024r. z inicjatywy Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy udziale Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Czerniaka odbyło się spotkanie z Prezesem Wód Polskich Joanną Kopczyńską.

W spotkaniu wzięli także udział Przemysław Koperski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a także przedstawiciele instytucji związanych z tematyką spotkania – Dyrektorzy Departamentu Rybołówstwa w MRiRW, Dyrektorzy Departamentów Wód Polskich oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej w  Ministerstwie Infrastruktury. 

Ze strony Zespołu doradczego udział wzięli Jakub Roszuk – Przewodniczący Zespołu, Beata Olejarz – Prezes Zarządu Głównego PZW, Agnieszka Napiórkowska – Krzebietka Z-ca Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Andrzej Abramczyk – Związek Producentów Ryb oraz Jerzy Czyżak Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Owocne i intensywne spotkanie w atmosferze konstruktywnego i spokojnego dialogu, podczas którego poruszono m.in. następujące “wodne” kwestie:

  • Deklaracja ze strony MRiRW oraz Min. Infrastruktury dot. przetargów na obwody rybackie będące we władaniu Wód Polskich oraz likwidacja tzw. “Naszych Łowisk”,
  • Deklaracja wszystkich stron w dialogu i działaniu,
  • Powołano zatwierdzony przez wszystkich zespół roboczy do współpracy pomiędzy branżą rybacką a Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Infrastruktury i Wodami Polskimi pełniącymi funkcję wiodącą.
  • Ustalono, że zespół priorytetowo zajmie się wypracowaniem jednolitych zasada dot. użytkowania obwodów rybackich (umowy oraz jej zapisy dot. zarybień, rozliczeń itp).
  • Ustalono tematykę kolejnego spotkania – dot. pozwoleń wodnoprawnych z udziałem sektora akwakultury intensywnej.
  • Poruszono ważne tematy dot. konieczności wspólnych działań zmierzających do ograniczeń populacji ptaków rybożernych na wodach Skarbu Państwa, wsparcia i promocji zawodu ichtiologa na szczeblu zarówno szkół średnich jak i wyższych.

Tagi

left
right
right