Aktualności   |   Wydarzenia

Zbyt mało wykształconych rybaków

Data publikacji: 29 czerwca 2023  Drukuj 

Ta kwestia była jednym z ważniejszych tematów, które poruszył Jakub Roszuk Przewodniczący Zespołu d.s. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej działającym przy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia, które odbyło się 27 czerwca w Warszawie.

Dzień Rybaka to dobra okazja żeby zwrócić uwagę na coraz większe problemy szkolnictwa branżowego i coraz mniejszą liczbę nowych, wykształconych rybaków i ichtiologów. Brakuje także nauczycieli zawodu i absolwentów. Boryka się z tym m.in. Zespół Szkół w Sierakowie, który jest jedyną placówką kształcącą w zawodzie Technik Rybak. Brak specjalistów znających się na rybach objawił się podczas ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Obnażył braki kadrowe w wielu instytucjach, które powinny składać się z ekspertów.

Ta kwestia była jednym z ważniejszych tematów, które poruszył Jakub Roszuk Przewodniczący Zespołu d.s. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej działającym przy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia, które odbyło się 27 czerwca w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu i zaproszeni goście, a w szczególności Minister Krzysztof Ciecióra i Pani Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Magdalena Zasępa oraz Pani Agnieszka Król Z-ca Dyrektora Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR.

🐠 Minister zapewnił, że dostrzega brak specjalistów – będzie wspierał branżowe szkolnictwo wyższe i średnie. Odniósł się także do problemów związanych ze szkodami wyrządzonymi w rybactwie przez kormorany i poinformował, że w chwili obecnej procedowana jest Ustawa uwzględniająca między innymi system rekompensat związanych ze stratami.

🐠 Kolejną sprawą było uruchomienie rekompensat wojennych, które zostaną wdrożone w miesiącach wrzesień-październik 2023 r. Minister poinformował także o zwiększeniu kwoty rekompensat wodno-środowiskowych, które zostaną zrealizowane w IV kwartale 2023 r. oraz będą wymagały przesunięcia środków z innych działań. Zadeklarował dalsze wsparcie użytkowników rybackich w związku z podpisywaniem nowych umów na użytkowanie obwodów rybackich.

🐠🤝🏆Spotkanie było także okazją do podziękowań i gratulacji: Panu Prezesowi Andrzejowi Abramczykowi z okazji XV-lecia działania kierowanego przez niego Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb oraz Panu Markowi Trzcielińskiemu Prezesowi Związku Producentów Ryb.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

Polskie Towarzystwo Rybackie

Polski Związek Wędkarski – PZW.org.pl

Polski Karp Sp. z o.o.

Związek Producentów Ryb

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych

Federacja Organizacji Rybaków Śródlądowych

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tagi

left
right
right