Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Data publikacji: 11 stycznia 2024  Drukuj 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie doradza rolnikom i mieszkańcom wsi województwa opolskiego. Kadra specjalistów w terenowych zespołach doradztwa rolniczego prowadzi prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej.

OODR w Łosiowie zajmuje się również szkoleniem rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetów Ośrodka jest także pomoc rolnikom w zakresie organizowania się w grupy producenckie i tematyczne oraz pomoc producentom we wdrożeniu dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska i ekologii.

Ośrodek prowadzi jednocześnie szereg prac aktywizujących szkolną młodzież wiejską uczącą się w gimnazjach i szkołach podstawowych. Zajmuje się również inspiracją i opanowywaniem planów modernizacji terenów zielonych i innych w ramach działania „odnowa wsi”.

Dane kontaktowe:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Adres: Główna 1, 49-330 Łosiów

Tel: 77 443 71 00

Mail: sekretariat@oodr.pl

Strona internetowa: www.oodr.pl

Tagi

left
right
right