Dotacje | Dotacje 2014-2020 | Zrealizowane projekty

Budowa przetwórni ryb w Krogulnej

BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.krogulna.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Krogulna – Przetwórnia ryb

KWOTA DOFINANSOWANIA: 399821.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Krogulna

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Przebudowa istniejącego budynku na terenie PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna wraz ze wszelkimi niezbędnymi instalacjami wod. - kan, elektrycznymi , wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi na pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników przetwórni oraz budowa od podstaw hali technologicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby przetwórni.

left
right
right