Gmina Pokój

Strona 1 z 3
Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

Jednostka OSP z długa tradycją – pierwsza wzmianka o powstaniu straży ogniowej w Pokoju pochodzi z 1909 roku.

Członkowie grupy | Sektor społeczny
data publikacji: 12 stycznia 2024
Gmina Pokój

Gmina pełna lasów, parków, stawów i karpi

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023
P. 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Strona 1 z 3