P. 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

W ramach tego Przedsięwzięcia jedynie Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zrealizowała operację własną

pt. ” Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR”


				

		
left
right
right