Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Pokój

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.gminapokoj.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

KWOTA DOFINANSOWANIA: 247968.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Pokój

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Oczyszczono rowy (w tym wyremontowano przepusty nad ciekami wodnymi) i dwa zbiorniki wodne na terenie zabytkowego parku w Pokoju (wycięto nadmiar dzikiej roślinności, uśnięto odpady denne – muł, śmieci, gałęzie).

Tagi

left
right
right