Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rozwój gospodarstwa rybackiego Krzywa Góra w kierunku chowu i hodowli bydła

 Drukuj 

BENEFICJENT: Rafał Kotlarz

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.stawiska.com.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenie usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą

KWOTA DOFINANSOWANIA: 368875.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Krzywa Góra

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Projekt realizowany był w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 - Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymywania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką. Projekt polegał na zakupie i montażu ogrodzenia pastwiska przeznaczonego do chowu i hodowli bydła oraz zakupie maszyn i urządzeń rolniczych celem rozszerzenia prowadzonej działalności rolniczej o chów i hodowlę bydła ( ciągnik, przetrząsacz, agregat talerzowy, dwutarczowy rozsiewacz nawozów, kosiarko – rozdrabniarka).

Tagi

left
right
right