Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

 Drukuj 

BENEFICJENT: Gmina Turawa

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.turawa.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

KWOTA DOFINANSOWANIA: 269898.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Turawa

GMINA: Turawa

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu wykonano: ciąg pieszy z kostki betonowej – 1990,6m2, zamontowano 18 słupów oświetlenia parkowego, zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, ogrodzenie stalowe, umocniono skarpy brzegowe za pomocą koszy gabionowych, zamontowano toaletę publiczną z przyłączami wod-kan i energetycznymi

Tagi

left
right
right