Gmina Turawa

Strona 1 z 2
Gmina Turawa

Gmina pełna jezior i atrakcji turystycznych.

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 15 września 2023
P. 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 30 sierpnia 2023
P. 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Gospodarstwo Rybackie “Trzęsina”, Bożena i Piotr Sochor

Gospodarstwo Rybackie Trzęsina jest jednym z najmniejszych na Opolszczyźnie. To 3 stawy i dwa magazyny stawowe o łącznej powierzchni zaledwie 5 hektarów lustra wody.

Strona 1 z 2