Dotacje | Dotacje 2014-2020 | Zrealizowane projekty

Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarstwa rybackiego Krzywa Góra

BENEFICJENT: Jolanta Kotlarz

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.stawiska.com.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu

KWOTA DOFINANSOWANIA: 142760.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Krzywa Góra

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Zakupiono na potrzeby rodzinnego gospodarstwa rybackiego łódź kosząco – zbierającą, łódź z mieszalnią i podajnikiem wapna oraz quad z wyciągarką.

left
right
right