Członkowie grupy   |   Partnerzy   |   Sektor publiczny

Gmina Niemodlin

Data publikacji: 31 sierpnia 2023  Drukuj 

Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych. 

NIEMODLIN – leży w krainie geograficznej zwanej  Równiną Niemodlińską w samym centrum dużego kompleksu leśnego jednego z największych na Opolszczyźnie – Borów Niemolińskich. Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na zachodzie i Białej na południowym – wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem Głubczyckim. Jego sfalowana powierzchnia krajobrazowo zbliżona jest do tego ostatniego. Również tu przeważają uprawy rolne, ale sieć wodna jest bardziej rozwinięta a obszar równinny jest bardziej zalesiony. Doliny rzeczne są płytsze, szersze i często lekko podmokłe.

Miasto usytuowane jest przy trasie 46 prowadzącej z Opola do Nysy i dalej w stronę Sudetów (do Kłodzka, przejść granicznych z Republiką Czeską: Kudowa Zdrój, Boboszów). Oddalone jesto od Opola o 25 km i 30 km od Nysy. W bliskim sąsiedztwie Niemodlina znajduje się autostrada A4, a w miejscowości Sosnówka znajduje się zjazd z autostrady.

Okolice Niemodlina, to także ciekawy zespół krajoznawczy regionu. Z punktu widzenia turystyki i krajoznawstwa najciekawiej zapowiada się zachodni skraj Borów Niemodlińskich, zwłaszcza gdy weźmie się pod również uwagę leżące w jego pobliżu miasteczka i wsie. Przez ten teren przewija się rzeka Ścinawa Niemodlińska prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Jej biegowi towarzyszą osiedla, leśne polany, łąki nadbrzeżne i liczne stawy. Pod osłoną niemodlińskich lasów rośnie również także wiele roślinności uznanych za pomniki przyrody. Trzy kilometry od Niemodlina w miejscowości Lipno znajduje się piękny czterohektarowy park, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.  Nie brakuje także okazów rodzimych, które reprezentuje przede wszystkim reliktowy miłorząb dwudzielny – jeden z największych w Polsce.

Rejon ten pod względem bogactwa stojących wód powierzchniowych, należy do najzasobniejszych na Opolszczyźnie. Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. W chwili obecnej niemodlińskie stawy to kilkadziesiąt zbiorników należących do Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie, które gospodaruje na powierzchni sięgającej tysiąca hektarów. Właścicielami stawów są też osoby prywatne, które równie dobrze radzą sobie z hodowlą ryb. Podstawą hodowli jest tu karp, ale istotną rolę odgrywa także hodowla amura, tołpygi białej i pstrej, suma, szczupaka oraz lina i karasia. Niemodlińska kraina, to „świat stawów, trzcin, ptaków i dziesiątków gatunków chronionej roślinności – miejsce unikatowe”.

Tagi

left
right
right