PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Strona 1 z 2
Gmina Niemodlin

Gmina Niemodlin – Kraina Książęcego Karpia

Członkowie grupy | Partnerzy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023
P. 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
P. 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Strona 1 z 2