Aktualności

Spotkanie z Ministrem Jackiem Czerniakiem

Data publikacji: 25 stycznia 2024  Drukuj 

W dniu 23.01.2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu  do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej z panem Jackiem Czerniakiem – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnym za sektor rybacki. Departament rybacki Ministerstwa reprezentowała Pani Magdalena Zasępa oraz jej zastępcy. Z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uczestniczył dyrektor Bartłomiej Kandziak.

Spotkanie było okazją do zapoznania nowego Ministra z członkami oraz działalnością Zespołu oraz przedstawieniu kluczowych problemów branżowych.

Krótkiej prezentacji działalności Zespołu dokonał jej przewodniczący Jakub Roszuk, a następnie przedstawiciele poszczególnych instytucji wchodzących w skład nakreślili zagadnienia branżowe w zakresie rybactwa śródlądowego (Andrzej Abramczyk), wędkarstwa (Beata Olejarz) akwakultury intensywnej (Ziemowit Pirtań), produkcji karpiowej (Andrzej Lirski), kształcenia w zakresie rybactwa (prof. Krzysztof Formicki).

Na spotkaniu omówienie dotychczasową współpracę z Departamentem oraz przedstawiono oczekiwania co do dalszej współpracy, a w szczególności: konsultacji legislacji krajowej i europejskiej, współpracy z innymi instytucjami (KOWR, ARiMR, Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, GDOŚ, Główny Inspektorat Weterynarii, itp.), organizacji grup roboczych lub podzespołów problemowych.

Skupiono się także na zasygnalizowanych problemach dotyczących:

 1. zmiany harmonogramu przeprowadzania naborów w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027r.
 2. zmian Programu z uwagi na potrzebę przesunięcia środków z przeznaczeniem na rekompensaty wodnośrodowiskowe,
 3. przygotowanych w MRiRW projektów przepisów dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzane przez kormorany na stawach hodowlanych.

W sprawach różnych poruszono również sprawę użytkowania obwodów rybackich, uznania stawów jako małej retencji, dobrostan ryb oraz wdrażanie Priorytetu 3.

To będzie z pewnością intensywny i owocny rok współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tego życzymy zarówno urzędnikom, jak i całej branży rybackiej.

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zespół do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ doradczy  w maju 2022 roku.

Nasz Prezes Jakub Roszuk pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu, koordynując pracę jego członków, wśród których zasiadają przedstawiciele:
 • Organizacji Producentów – Polski Karp sp. z o.o.
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Polskiego Towarzystwa Rybackiego
 • Związku Producentów Ryb – Organizacja Producentów
 • Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych
 • Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych
 • Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych
 • Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT
 • Polski Związek Wędkarski
Do zadań Zespołu należy prezentacja opinii oraz stanowisk, a także wymiana informacji i poglądów w sprawach związanych z:
🐠 prowadzeniem gospodarki rybackiej i wędkarskiej w śródlądowych wodach powierzchniowych (w tym warunków chodu i hodowli ryb, promocji hodowli i spożycia ryb, warunków gospodarczego i amatorskiego połowu ryb),
🐠 realizacją przepisów dotyczących pomocy finansowej dla rybaków, w tym unijnych środków.

Tagi

left
right
right