PZW

Strona 1 z 2
Opolskie stawia na ryby!

Wspólne działania na rzecz ochrony ryb i bioróżnorodności!

Aktualności
data publikacji: 06 maja 2024
Spotkanie z Ministrem Jackiem Czerniakiem

Rozmowy o branżowych tematach na najwyższym szczeblu

Aktualności
data publikacji: 25 stycznia 2024
P. 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 30 sierpnia 2023
P. 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
P. 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
P. 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Strona 1 z 2