Gospodarstwo Rybackie Krystiana Wolnego

Gmina Turawa

Gmina pełna jezior i atrakcji turystycznych.

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 15 września 2023
Gospodarstwo Rybackie Krystian Wolny

Krystian Wolny pochodzi z Górnego Śląska. Na Opolszczyznę przyjechał z Rudy Śląskiej gdzie przez lata był hutnikiem w Hucie Pokój. Całe życie marzył o własnych stawach, bo jest zapalonym wędkarzem.